Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

02.10.2015

 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ehdottaa säädettäväksi lain Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä, joka tulee voittoa tavoittelemattomana yhtiönä jatkamaan Finpro ry:n toimintaa. Yhtiö olisi kokonaan valtion omistama ja sen omistajaohjauksesta vastaisi TEM.

Yhtiöittämisellä haetaan Finpron toimintojen, hallinnon ja omistajaohjauksen selkeytymistä ja kiinteämpää synergiaa muihin valtion toimintoihin. Esityksen mukaan lakkautettavan Finpro ry:n toiminnot ja sijoitusomaisuus lahjoitetaan yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti Finpro Oy:lle. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.

Elinkeinoelämän keskusliitto kiittää lausuntopyynnöstä, ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan.

Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa jatkuttava tiiviinä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa esitystä laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Samalla on varmistettava, että Finpron pk-yrityksille tarjoamien palveluiden laatu ja saatavuus koti- ja kohdemarkkinoilla ei heikkene.

Lisäksi EK toteaa, että Finpron muuttaminen rekisteröidystä yhdistyksestä Suomen valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi on osa TEM:n ja elinkeinoelämän järjestöjen laajempaa yhteistä Finpron uudistusprosessia. EK toivoo, että valmistelun aikana saavutettua valtion ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteisymmärrystä perustettavan yhtiön hallinnoinnissa noudatetaan, ja että Finpro Oy:n hallituksessa elinkeinoelämän ja järjestöjen edustus ja osallistuminen jatkuu yhtä vahvana kuin se on ollut lakkautettavassa Finpro ry:ssä.

Tämän mukaisesti toivomme, että Finpro Oy:n yhtiöjärjestykseen harkitaan vielä mainittavaksi erityisen nimitystyöryhmän perustamista, missä omistajan lisäksi ovat Finpro ry:n vastaavassa elimessä olleet elinkeinoelämän edustajat sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Pidämme myös tärkeänä, että em. elinkeinoelämän järjestöjen asema voitaisiin kirjata sopimukseen tai sopia muuten tavalla, joka vakiinnuttaa tämän toimintaperiaatteen.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
Johtaja