Lausunto lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö 19.10.2020 VN/6433/2019

Linkki lausuntopalveluun

Esitettävät muutokset koskisivat lain soveltamisalaa, johon lisättäisiin työnantajalle oikeus harkintansa mukaan selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös enintään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa, joissa toimitaan lasten kanssa. Esityksen tarvetta perustellaan erityisesti sillä, että soveltamisalaan kuuluvilla aloilla lyhytaikaisten sijaisjärjestelyjen tarpeet ovat merkittävästi lisääntyneet erityisesti pääkaupunkiseudulla.

EK kannattaa esitettyä lainmuutosta, jonka tavoite, lasten suojeleminen, on erittäin tärkeä ja esitetty oikeus on hyvin perusteltu. On hyvä, että lasten kanssa työskentelemään tulevien mahdollinen rikostausta olisi mahdollista tarkistaa myös sellaisissa tehtävissä, jotka eivät ennalta tiedetysti tulisi kestämään kolmea kuukautta tai pidempään yhden vuoden aikana yhtäjaksoisesti tai osissa. Tällä voi olla merkitystä myös harkittaessa uusia määräaikaisuuksia tai vakinaistamista tehtävään.

EK pitää hyvänä, että kyseessä olisi työnantajan oikeus, ei velvollisuus. Tämä on perusteltua huomioiden sijaistustilanteiden äkillisyys; sijainen on tyypillisesti välttämätöntä saada nopeasti, usein tunneissa, aloittamaan työt ja mikäli kyseessä olisi velvollisuus, siitä väistämättä seuraisi viiveitä työn aloittamisessa. Mikäli toimintaa järjestävä taho joutuisi tällöin toimimaan vajaaresursseilla, siitä seuraisi ongelmallisia tilanteita lasten turvallisuuden takaamisen ja myös järjestävän tahon vastuiden kannalta.