Lausunto tuloverolain 69 §:n kulttuurietua koskevista ehdotuksista

Valtiovarainministeriö |  lausuntopyyntö 19.3.2021 | Hanke VM025:00/2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua tässä asiassa.

Tietotekniikan kehittymisen myötä ja viime aikoina erityisesti yhä jatkuvan koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitusten johdosta kulttuuritapahtumia on enenevässä määrin järjestetty sähköisin etäyhteyksin. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettujen muutosten tarkoituksena on mahdollistaa TVL 69 § mukaisen kulttuuriedun käyttäminen myös tällaisiin etäyhteyksin järjestettyihin kulttuuritapahtumiin.

EK katsoo, että ehdotetut muutokset ovat tärkeitä erityisesti kulttuurialan kannalta, ja kokonaisuutena arvioiden perusteltuja ja kannatettavia.

Muilta osin EK:lla ei ole asiassa lausuttavaa.