Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

10.11.2020

Oikeusministeriö 3.11.2020 VN/24094/2020

Linkki lausuntopalveluun

Elinkeinoelämän keskusliitto – EK ry tukee oikeusministeriön esitystä  konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaiseksi muuttamiseksi.

EK katsoo, että esitys mahdollistaisi sen, että velkojat voisivat nykyistä paremmin turvata omat saamisensa. Määräajan pidennys antaisi samalla kuitenkin velalliselle enemmän aikaa järjestelyjen tekemiseen.

Kiinnitämme huomiota siihen, että esityksen mahdollistama pidempi maksuaika ei välttämättä auttaisi sellaisia yrityksiä, jotka ovat ahdingossa koronarajoitusten vuoksi niiden voimassaolon jatkuessa.