Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö | 28.8.2020 | VM118:00/2020

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto puheena olevasta hallituksen esitysluonnoksesta. EK yhtyy Energiateollisuus ry:n asiassa antamaan lausuntoon.

Energiateollisuuden lausunto