Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet

Opetushallitus | 03.02.2021 | OPH-207-2021

Osana oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää lainsäädäntöä hyväksyttiin laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020). Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. Uusien koulutuksen perusteiden mukainen koulutus aloitetaan 1.8.2022. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu valmentavaa koulutusta tarvitseville oppivelvollisuusikäisille sekä muille toisen asteen opintoja suunnitteleville.

Linkki lausuntopalveluun

Kommentit luvusta 1 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla ei ole huomautettavaa koulutuksen tavoitteisiin tai kohderyhmään liittyen.

Koulutuksen arvoperusta muodostuu demokratiasta, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta sekä kestävästä elämäntavasta. EK pitää tärkeänä, että tähän tärkeään listaan lisätään myös yrittelijäisyys yhtenä keskeisenä arvoperustan osana. Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa yrittäjämäinen asenne ja yrittelijäisyys ovat aivan yhtä tärkeitä kuin muussakin koulutuksessa. Yrittelijäisyyden olisi syytä näkyä vahvasti myös tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen arvoperustassa. Yrittelijäisyys ei myöskään ole millään tavalla ristiriidassa muun arvoperustan kanssa. Pikemminkin päinvastoin, sillä yrittelijäisyys tukee opiskelijoiden vastuuta opinnoistaan ja elämästään.

Yleisiä kommentteja ja huomioita tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteluonnoksesta

EK on suhtautunut kriittisesti koko tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Olemassa olleet perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA ja lukiokoulutukseen valmistava LUVA olivat EK:n näkökulmasta toimivia kokonaisuuksia. Toivon mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus onnistuu säilyttämään edeltäjiensä vahvuudet.