Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteluonnos

Opetushallitus | 12.2.2021 | OPH-3243-2020

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Perusteet valmistellaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Tutkintorakenteen muutoksen myötä 1.1.2022 tutkintorakenteesta poistuu yrittäjän ammattitutkinto ja yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. Samaan aikaan tutkintorakenteeseen lisätään uusi yrittäjyyden ammattitutkinto, jonka tutkinnon perusteet tulevat tällöin voimaan.

Yrittäjyyden ammattitutkinnossa on yritysneuvonnan osaamisala muiden osaamisalojen lisäksi. Yritysneuvonnan tehtävissä toimiva voi suorittaa myös liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon, joka soveltuu vaativissa yritysneuvontatehtävissä toimiville.

EK:n lausunto

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys

Tutkinnon perusteet luovat hyvän pohjan yrittäjyyden ammattitutkinnolle. Perusteissa on  huomioitu yrittäjänä toimimisen nykytila varsin hyvin, ja siksi voidaan todeta tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyden olevan hyvällä tasolla. Yrittäjyys ja työelämä muuttuu nopeasti, ja perusteissa on mukana asioita jotka voivat vanheta yllättävänkin pian. Samalla myös uusia yrittäjän osaamisen kannalta keskeisiä asioita voi nousta nopeasti. Yksi merkittävimpiä yrittäjyyden ammattitutkinnon työelämälähtöisyyden kehittämistapoja on valmius uudistaa perusteita tarvittavilta osin nopeasti.

Tutkinnon muodostuminen

Yrittäjyyden ammattitutkinnon jakautuminen kolmeen osaamisalaan on perusteltu ja  kannatettava ratkaisu. Valinnaisten tutkinnon osien laajuutena 50 osaamispistettä on hyväksyttävä kompromissi.  Valinnaisten tutkinnon osien sisällöt ovat sellaisia, että niitä olisi hyvä sisällyttää tutkintoihin laajemmin. Toisaalta on kuitenkin parempi, että tutkinnon osan sisällön saa kunnolla haltuun, eikä tyydytä pelkästään pintaraapaisuun teemasta. Siksi 50 osaamispistettä on sopiva laajuus valinnaisille tutkinnon osille.

Tutkinnon osien sisällöt

Hienoa, että mukana on oma tutkinnon osa yrityskaupan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yrityskauppa on erinomainen vaihtoehto yrittäjyyden aloittamiseen ja erillinen tutkinnon osa toivon mukaan edistää omistajavaihdoksia.

Digitalisaation kehittymistä on tärkeää seurata. Digitalisaatio voitaisiin huomioida tutkinnon osissa vieläkin vahvemmin, mutta esitetyllä voidaan edetä.

Linkki lausuntopalveluun