Palkanlaskennan peruskurssi

Kurssin tavoitteena on selvittää palkanlaskennan peruskäsitteitä ja palkkaerien yleisiä laskentasääntöjä. Tunti- ja kuukausipalkan laskentaa käsitellään lakien ja työehtosopimusten yleisten laskentaperiaatteiden pohjalta. Työehtosopimusten erilaisia palkanlaskentasääntöjä käsitellään esimerkkien avulla.

Sisältö
Kurssilla on tarkoituksena perehtyä käytännön palkanlaskentakysymyksiin ja eri palkkaustavoille ominaisiin laskentasääntöihin. Esimerkiksi:

– miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen?
– missä tilanteissa kuukausipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään vakiojakajaa?
– tuntipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään keskituntiansiota. Mitä palkkoja keskituntiansiolla tavallisesti lasketaan?
– mitä työaikalakiin ja työehtosopimukseen perusttuvia tuntikohtaisia lisiä yleensä maksetaan ja kuinka ne lasketaan?

Palkkaa maksetaan tehdyn työajan ohella myös vuosiloman, sairausloman ja perhevapaiden ajalta. Lisä- ja ylityön ajalta maksetaan korotettu palkka. Poissaoloaikojen ja ylityön tuntipalkka perustuu säännölliseltä työajalta maksettavaan palkkaan.

– kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?
– miten lomapäivän palkka lasketaan?
– lasketaanko sairausajan palkka kaikilla aloilla samalla tavalla?
– miten palkkaustapa vaikuttaa eri palkkaerien laskentaan?

Peruspalkkausta täydentävään palkkauksen luetaan tulos- ja voittopalkkiot. Palkkaa voidaan maksaa myös luontoisetuina.

– miten luontoisetu voidaan käsitellä osana kokonaispalkkaa?
– miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, äitiysajan palkassa ja ylityöajan palkassa?
– missä tilanteissa tulospalkkio otetaan huomioon muiden palkkojen laskemisessa?
– maksetaanko voittopalkkiosta sosiaalivakuutusmaksuja?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat kurssilla vastauksen!

Päivän tarkempi ohjelma tästä

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu perustietopaketiksi aloitteleville palkanlaskijoille ja kertauksena kokeneimmillekin osaajille

Kouluttaja
Kouluttajana toimii palkkahalllinnon asiantuntija Antti Kondelin. Koulutuksen järjestää EK-Tieto Oy.

Osallistumismaksu
Kurssin hinta on EK:n jäsenille 330 €, muut maksavat 430 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. Osallistumismaksu sisältää jaettavan materiaalin sekä ohjelman mukaiset lounas- ja kahvitarjoilut. Laskutamme kurssimaksun osallistujilta jälkikäteen.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä…

 


Yhteydenotot