Palkanlaskennan perusteet

Tiivis ja käytännöllinen perustietopaketti palkanlaskennan peruskäsitteistä ja palkkaerien yleisistä laskentasäännöistä, tulorekisteri huomioiden.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu perustietopaketiksi aloitteleville palkanlaskijoille ja kertauksena kokeneimmillekin osaajille.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on selvittää palkan määräytymisperusteita ja palkanlaskennan yleisiä periaatteita. Palkkaeriä käsitellään lakien ja työehtosopimusten näkökulmasta. Työehtosopimusten erityyppisiä palkanlaskentasääntöjä käsitellään esimerkkien avulla.

Työntekijän palkkauksen osana voi olla erillisiä lisiä ja korvauksia. Tuntiperusteiset lisät voidaan jakaa työaikaan liittyviin lisiin ja muihin lisiin.

Jatkossa jokainen palkkalaji tulee ilmoittaa jollakin tulorekisterin tulolajilla, ja näin ollen käsittelemme myös tulorekisterin tulolajeja kurssilla. Tulorekisterin tulolajit eivät kuitenkaan ole sama käsite kuin palkanlaskennan palkkalajit. Palkkaa maksetaan tehdyn työajan ohella myös vuosiloman, sairausloman ja perhevapaiden ajalta.

Palkkaa voidaan maksaa myös luontoisetuina ja luontoisetu voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa usealla eri tavalla. Käymme läpi, miten luontoisetu käsitellään palkattoman poissaolon ajalta ja miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, äitiysajan palkassa ja ylityöajan palkassa. Lisäksi pureudumme peruspalkkausta täydentävään palkkaukseen, johon luetaan tulos- ja voittopalkkiot sekä muut palkitsemistavat. Palkkioiden kokonaiskustannuksessa on otettava huomioon, korottaako tulospalkkio lomapalkkaa tai muita palkkaeriä sekä maksetaanko palkkiosta sosiaalivakuutusmaksuja.

Kurssilla käymme läpi muun muassa nämä asiat:

  • Miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen?
  • Mitä palkkoja keskituntiansiolla tavallisesti lasketaan?
  • Mitä työaikalakiin ja työehtosopimukseen perustuvia tuntikohtaisia lisiä yleensä maksetaan ja milloin lisä on osa peruspalkkausta, joka otetaan huomioon lomapalkassa ja palkan korotusosissa?
  • Kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?
  • Miten lomapäivän palkka lasketaan?
  • Miten sairausajan palkanmaksu voidaan järjestää?

Tilaisuuden ohjelma ja tarkempi aikataulu tästä.

 

Kouluttaja

Kouluttajana toimii palkkahalllinnon erityisasiantuntija sekä kokenut luennoitsija Antti Kondelin.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä…


Yhteydenotot