Vuosilomalain muutokset käytännössä

Vuosilomalaki on muuttunut niin, että vuosiloman aikainen työkyvyttömyys oikeuttaa vuosiloman siirtoon jo ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen. Lisäksi lomapalkan laskentasääntö on muuttunut tilanteissa, joissa kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana.

Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kurssin aihealueet:

Vuosilomalain perusteet
Vuosilomalain muutokset
• Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskenta ja lomakorvaus
• Karenssipäivien poistaminen
Luontoisetujen huomioiminen lomakorvauksessa

Koulutustilaisuudessa selostetaan käytännönläheisesti edellä mainittuja vuosilomalain muutoksia ja luontoisetujen huomioimista lomakorvauksessa.

Katso ilmoittautuminen ja lisätiedot täältä …