Blogissa: Onnea yksivuotias EU-komissio!

02.11.2015

Junckerin komission kaudesta on kulunut viidesosa. EK:n Brysselin toimiston vetäjä Janica Ylikarjula bloggaa, mitä ensimmäisestä vuodesta jäi käteen.

Janica Ylikarjula

Janica Ylikarjula, EK Bryssel

Tein EU-asioita tiiviisti seuraavien tuttujen joukossa epätieteellisen pikagallupin kysymällä, mitä kullekin tulee ensimmäisenä mieleen nykyisestä komissiosta. Sain seuraavanlaisia vastauksia:

”Iso byrokraattinen norsu on havahtunut hereille ja ottanut entistä kunnianhimoisemman ja aktiivisemman otteen.” ”Siilojen purkaminen ja samalla hierarkiakerroksen lisääminen. Kiertotalous. Komissaarit ovat lähestyneet kansaa lukuisilla matkoillaan.” ”Erilainen kuin edellinen, kantaaottava.” ”Paljon visioita, vähän tuloksia.”

Kuvailut on helppo ymmärtää. Komissio on pyrkinyt fokusoimaan toimintaansa puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin runsas vuosi sitten esittämien kymmenen prioriteetin mukaisesti. Tuolloin myös komission rakennetta muutettiin niin, että varapuheenjohtajat koordinoivat suurten taloudellisten ja poliittisten haasteiden ympärille muodostettuja projektiryhmiä. Pyrkimyksenä on kokonaisvaltainen lähestymistapa ja siirtyminen pois liian siilomaisesta toimintatavasta.

Suomessa komissaarinimitysten yhteydessä käytiin keskustelua siitä, ovatko varapuheenjohtajat vain salkuttomia komissaareja vai superkomissaareja. Tällä hetkellä sanoisin, ettei heidän painoarvonsa määräydy komission rakenteesta. Todellinen vaikutusvalta riippuu henkilöstä ja siitä, miten hän ottaa paikkansa 27 kollegan joukossa.

Jokainen, joka on seurannut komissaarien Twitter-tilejä tai on yrittänyt järjestää heidän kanssaan tapaamisia, on huomannut, että komissaarit matkustavat todella paljon. Ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana komissaarit tapasivat kansallisia parlamentteja 200 kertaa ja vierailivat Euroopan parlamentissa sata kertaa tavoitteenaan samalla vahvistaa myös komission yleistä hyväksyttävyyttä.

Komission ensimmäinen vuosi on mennyt pääosin erilaisten strategisten suuntaviivojen luomisessa. Uusi kokoonpano tai toimintatapojen muutokset eivät luonnollisestikaan näy vielä kansalaisten tai yritysten arjessa. Tuloksia on mahdollista arvioida kunnolla vasta lähempänä komission viisivuotisen kauden loppua.

Toimintaympäristö ei ole ollut helppo ensimmäisen vuoden aikana eikä tilanne näytä jatkossakaan juuri helpottavan. EU on siirtynyt kriisistä toiseen ja suuresta epävarmuudesta näyttää tulleen komission kaudella ”uusi normaali”.

Varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi viime viikolla komission sisämarkkinastrategian julkistamisen yhteydessä, että hän toivoo, että nykyinen komissio muistettaisiin sisämarkkinoiden kehittämisestä. Elinkeinoelämälle tämä painotus sopisi enemmän kuin hyvin. Sisämarkkinoiden vahvistaminen mm. parantamalla lainsäädännön täytäntöönpanoa on yksi ehdottomia prioriteettejamme.

Lue, kuinka komissio itse kuvailee ensimmäisen vuoden toimintaansa.