Blogissa: Yksityisen sosiaalialan rooli vahvassa kasvussa

21.03.2016

Yksityinen sosiaaliala odottaa paljon sote-uudistukselta. Uudistus vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten Suomen talous saadaan kestävälle pohjalle ja mikä on hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuus.

Yksityisen sosiaalipalvelualan yritykset ja järjestöt tuottavat tällä hetkellä jo kolmanneksen Suomen kaikista sosiaalipalveluista. Sektori työllistää noin 70 000 alan ammattilaista muun muassa vanhusten ja vammaisten palveluissa, lasten ja nuorten palveluissa, päivähoidossa ja päihdehuollossa.

Tuomas Mänttäri

Tuomas Mänttäri on Sosiaalialan Työnantajien toimitusjohtaja

Sosiaaliala on yksi harvoja toimialoja, joilla työvoiman tarve kasvaa tulevaisuudessa selvästi. Siihen vaikuttaa etenkin väestön ikääntyminen.

Paljon puhuttu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus eli sote-uudistus on toimialallemme keskeinen. Siihen liittyy poikkeuksellisen paljon odotuksia. Uudistus vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten Suomen talous saadaan kestävälle pohjalle ja mikä on hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuus.

Sosiaalialan Työnantajien ydinviestejä ovat yhteiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle toiminnalle, asiakasvalinta sekä laatu ja kustannustehokkuus. Hallituksen sote-linjauksissa näitä elementtejä on mukana. Se on vielä avoinna, miten ne saadaan käytännössä toimivaksi arjeksi.

Eväitä maaliin pääsemiseksi ovat muun muassa tilaajan ja tuottajan erottaminen sekä kustannustehokkaiden toimijoiden priorisointi. Siihen tarvitaan vertailukelpoista yksikkökohtaista tietoa julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen palvelujen laadusta ja kustannuksista.

Vaatimusten henkilöstömitoituksista, kelpoisuuksista ja toimitiloista pitää luonnollisesti olla yksityiselle ja julkiselle palveluntuottajille samanlaiset. Asiakasvalinnassa raha seuraa asiakasta hänen valitsemalleen palveluntuottajalle. Näillä periaatteilla yhteiset rahamme tulevat käytetyiksi viisaasti ja asiakastyytyväisyys paranee.

Vertailututkimuksissa on havaittu, että yksityisen palveluntuottajan laatu on keskimäärin yhtä hyvää tai jopa hieman parempaa kuin kuntien oma tuotanto. Myös kustannukset ovat yleensä jääneet pienemmiksi kuin julkisesti tuotetuissa palveluissa.

Tämä yhdistelmä on vakuuttava: uskomme, että yritysten ja järjestöjen osuus kaikista sote-palveluista tulee kasvamaan.

Tuomas Mänttäri
toimitusjohtaja
Sosiaalialan Työnantajat ry

 

kuva: Sosiaalialan Työnantajat