Bryssel Team Finland -työn keskiöön

13.12.2013

Muuttaessani Suomesta Brysseliin viime kesänä, keskustelu Team Finland -toiminnan kehittämisestä ja erityisesti yritysten kansainvälistymisen edistämisestä ja ministereiden vienninedistämismatkoista oli jatkunut Suomessa vilkkaana jo jonkin aikaa. Siksi tuntuikin varsin hämmästyttävältä, että Team Finland ei Brysselissä ollutkaan kaikkien suomalaisten huulilla.

Vaikka EU-vaikuttaminen kuuluu tärkeänä osana Team Finland -toimintaan, on se toistaiseksi ollut varsin laiminlyöty kehittämisalue. Tämä voi olla yksi keskeisimmistä syistä miksi laajempi Team Finland -keskustelu on täältä Brysselistä uupunut.

Team Finland haastaa meitä kaikkia miettimään omia toimintamallejamme uudestaan ja kehittämään tiiviimpää yhteistyötä muiden suomalaistoimijoiden kanssa. Tämä haaste olisi otettava vastaan myös Brysselissä ja mietittävä, miten me voimme ajaa entistä tehokkaammin Suomen etua EU:ssa.

Kaikki tiedämme, että Bryssel on EU-päätöksenteon ja siihen vaikuttamisen kannalta keskeisin kaupunki. Tämän tärkeän roolin takia Brysselin on myös kaupunki, josta voi tavoittaa kaikkien EU-maiden lisäksi merkittävän osan muustakin maailmasta. Sen lisäksi että Brysseliin matkustaa jatkuvasti valtava määrä virkamiehiä, yritysedustajia ja muita toimijoita EU-maista ja muualta maailmasta, on Brysselissä pysyvästi noin 200 suurlähetystöä ja konsulaattia sekä 2 000 kansainvälistä yritystä.

Tämä on valtava mahdollisuus Team Finland -työlle erityisesti suomalaisen cleantech-osaamisen edistämisen, Suomi-kuvan rakentamisen ja investointien houkuttelun osalta. Esimerkiksi positiivisen Suomi-kuvan luominen olisi Brysselissä myös tärkeä työkalu Suomen edunvalvontatyölle.

Nyt meidän pitäisikin saada myös Bryssel Team Finland -työn keskiöön. Brysselissä asuu useita tuhansia suomalaisia ja tämä voimavara olisikin saatava Team Finland -työn tehokkaaseen käyttöön.