Digitalisaation TOP 7 keskusteluaiheet loppuvuodelle 2021 

Korona on vauhdittanut sekä arjen että työelämän digitalisaatiota. Mutta mitkä digi- ja datatalousteemat nousevat näin vuoden alussa? Laadimme TOP 7 keskusteluaiheet digi- ja datatalouden ympäriltä vuodelle 2021: 

  1. Etätyö, johtaminen, työhyvinvointi. Koronapandemia on nostanut digitaalisuuden uudelle tasolle: sen vaikutus näkyy paitsi työelämän uusina toimintatapoina, uusina johtamistarpeina sekä myös uusina osaamisina. Työhyvinvointi ja yhteisöllisyydestä huolehtiminen korostuvat. Se, mihin digiasentoon Suomi ja EU laskeutuu, nähdään loppuvuoden aikana. Toivottavasti. 
  2. Digi-infrat. Jos et ole vielä kuullut, tänä vuonna kuulet ainakin jostain näistä: GAIA-X, 5G, EEbus, Findy. Datatalous tarvitsee toimiakseen infran. Eihän taloakaan voi rakentaa, jos perustus ei ole kunnossa. Esim. GAIA-X on tulevaisuuden eurooppalaisia datamarkkinoita rakentava yhteiseurooppalainen projekti. Hankkeen tavoitteena on luoda avoin ekosysteemi, joka määrittelee eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvat datan jakamisen standardit ja infrastruktuurin. Iso työmaa tiedossa. 
  3. EU:n digitaalinen vuosikymmen ja datatalouden pelisäännöt. Maaliskuussa odotellaan komission tiedonantoa digitalisaation tavoitteista Euroopassa.  Lisäksi EU on julkaissut ja tulee julkaisemaan datatalouteen liittyviä lainsäädäntöaloitteita, jotka koskettavat niin digijättejä kuin markkinapaikkoja kuten Amazon. Yksi keskeisimmistä puheenaiheista seuraavien vuosien aikana. 
  4. Euroopan Digitaaliset innovaatiohubit (EDIH). Osana EU:n Digitaalinen Eurooppa ohjelmaa Suomeenkin saadaan muutama keskittymä, jotka tukevat erityisesti pk-yrityksiä ja julkista sektoria digitalisaation, tekoälyn ja kaikkiaan datatalouden käyttöönotossa. Hubeiksi pyrkivien kansallinen hakemusarviointi on parhaillaan käynnissä.   
  5. Osaaminen. TEMin ja OKM:n koordinoima digiosaamisen yhteenliittymä aloittaa keväällä ja kokoaa keskeiset toimijat Suomessa pohtimaan työelämässä tarvittavaa digiajan osaamista ja osaamisen kehittämistä. Yleisten digivalmiuksien tarve työmarkkinoilla tiedetään, samoin substanssiosaamisen tarve, mutta mitä osaamista ja valmiuksia datan mahdollistamat uudet liiketoimintamallit kaipaavat? Entä mikä on edelläkävijäyritysten näkemys maailmanluokan osaamisesta? 
  6. Tietopolitiikan nousu. Politiikan lohko, jota ei oikeastaan vielä ole.  Tiedon avoimuus, siirrettävyys, uudelleen hyödynnettävyys sekä omien tietojen hallinta mahdollistavat perustan paremmille julkisen sektorin palveluille ja myös uudelle liiketoiminnalle. Tietopolitiikkaa tarvitaan, jotta voimme keskustella, kehittää ja johtaa rakentavasti näitä asioita.  
  7. Jätetään tämä jokeriksi. Korona-aika on nostanut digitalisaation esille ennennäkemättömällä tavalla. Mikä onkaan se uusi ilmiö, mikä nousee koronan myötä? Sen aika näyttää.  

Työtä digin saralla riittää runsaasti vuonna 2021Tavoitteiden suhteen kyseessä on liikkuva maali, johon kytkeytyvät niin julkisen sektorin tuottavuusyritysten kilpailukyky ja keinot ilmastohaasteisiin. Kansallisina haasteina ovat digiprioriteettien pirstoutuneisuus eri hallinnon aloille, mikä hidastaa digikehitystä. Toivottavasti esittämämme TOP7 kohtaa edistää seuraavaa digiloikkaa – Suomen julkisen sektorin kehitykselle ja kilpailukyvylle myönteisin seurauksin!