Edessä tärkeä TKI-syksy

16.08.2022

Tänä vuonna TKI-toiminnan tärkeyteen on havahtunut yhä useampi meistä. Venäjän sotatoimet Ukrainaa kohtaan tekivät selväksi, että Suomen on irtauduttava nopeasti venäläisistä fossiilista raaka-aineista. Tämä on Suomelle muita maita helpompaa, koska yritykset ovat kehittäneet vaihtoehtoja jo ennakoivasti.

Markkinoiden muutoksia ennakoiva TKI-toiminta sekä yrityksissä, että tutkimuksessa luo pelivaraa, jonka turvin voidaan tehdä nopeitakin muutoksia. Tätä joustovaraa viisas valtio tukee. 

Tällä hallituskaudella parlamentaarinen TKI-ryhmä on sopinut yhteistyöhön kannustavan julkisen TKI-järjestelmän kulmakivistä. Tärkeä poliittinen yksimielisyys järjestelmän tarpeesta on jo saavutettu. Nyt työn alla ovat konkreettiset keinot, joilla pitkäjänteisyys varmistetaan. Lausunnoilla on TKI-rahoituslaki sekä laaja TK-verokannuste. Edessä on vielä pitkän aikajänteen ohjelman hahmottaminen. Tämä kaikki tarvitaan. Tuemme niin TKI-rahoituslakia kuin laajaa TK-verokannustetta. Suomen edelläkävijyys energiasiirtymässä, teknologiassa ja digitalisaatiossa on meille kokoamme suurempi mahdollisuus – myös viennin osalta.  

Globaalien kriisien seuraukset tuntuvat kukkarossamme. Suomen talous tulee vaatimaan   tasapainottamista. Se on parempi tehdä kasvun kuin leikkausten kautta. Tärkeää talouskasvua ei synny ilman yrityksiä. Siksi valtion TKI-panoksien ja toimien perustan täytyy olla yritysvetoisuudessa niin rahoituksen kuin instrumenttienkin osalta. Edessämme on tärkeä TKI-syksy.