Ei hukata digitalisaation edelläkävijyyttä

09.02.2021

Koronavirus mullisti työn tekemisen tavan, business-maailman ja koko yhteiskunnan viime keväänä. Tässä tilanteessa oli tärkeää löytää uusi ratkaisuja näihin haasteisiin, jotta Suomi ja suomalaiset yritykset voisivat pysyä kehityksen kärjessä ja näin ollen voittaa uusia markkinaosuuksia digitalisaation edelläkävijöinä.

Suomalaiset edelläkävijäyritykset yhdistivät voimansa EK:n perustamassa Covid Digital Game Changers Task Force -hankkeessa. Hankkeessa on tunnistettu kuusi teemaa, joista yksi keskeinen on Digital Way of Working and Cyber Security.

Digitalisoituva työn tekemisen tapa ja sen aiheuttamat muutokset johtamiseen sekä osaamistarpeisiin ovat asioita, jotka koskettavat suurinta osaa organisaatioista. Tavoitteenamme on myös toiminnan tehostaminen, jotta muutoksesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty ja siten saavutettaisiin myös kilpailuetua markkinoilla. Digital Game Changers ryhmä ratkoo yhdessä edellä mainittuja haasteita, sillä yhdessä olemme enemmän. Ryhmän jäsenet edustavat eri toimialoja ja erilaista osaamista, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat luoda yhdessä tehokkaita toimintamalleja sekä toimintasuosituksia digitalisaation etujoukoissa.

Digitaalinen toimintaympäristö taas nostaa esiin tietoturvan merkityksen sekä kybermaailman haasteet: nopeasti kehittyvän teknologian ja sen myötä myös nopeasti päivitystä tarvitsevan kyberosaamisen. Olemme uutisista saaneet lukea valitettavia uutisia siitä, mitä voi pahimmillaan käydä, mikäli tietoturvassa on puutteita. Tavoitteenamme on strategisen johtamisen malli, jolla kyberasiat linkitettäisiin jo strategiatasolla osaksi johtamista. Lisäksi kyberalaa vaivaavaan laajaan osaajapulaan pitää puuttua ajoissa. Tulemme varmasti pitämään tätä teemaa esillä työssämme.

Päättäjien kannattaisi ottaa Digital Game Changers -ryhmän viestit seurantaan, sillä niiden takana ovat suomalaisen yrityselämän kärkinimet. Se, minkä edelläkävijät tunnistavat nyt, on väistämättä edessä myös muille yrityksille. Seuraukset muutoksesta tulevat koskemaan meitä kaikkia – ei hukata mahdollisuutta pysyä kehityksen kärkijoukoissa!

Arto Räty
Senior Vice President, Fortum
DGC/ Digital Way of Working and Cyber Security -striimin puheenjohtaja Tutustu: Digital Game Changers