EK selvitti suomalaisten talouskantoja: Hallitus saa kansalta vahvat eväät muutoksiin

30.04.2015

Suuri osa suomalaisista tukee äärimaltillista palkkaratkaisua. Kansalaisista 43 prosenttia ymmärtää sen tarpeen nykyisessä taloustilanteessa, kun vastustajia on vain 24 prosenttia. Myös työllisyyttä parantavat ratkaisut, kuten määräaikaisten työsopimusten helpottaminen ja koeajan pidentäminen saavat kansalaisilta tukea.

Vaalit ovat ohi, kansa on puhunut ja tulos osoitti taas kerran, että suomalaiset haluavat muutosta. Mutta millaista? EK selvitti, mitä suomalaiset ajattelevat eräistä keskeisistä esityksistä, joilla pyritään edistämään talouden kasvua ja työllistymistä. Taloustutkimus haastatteli yli tuhatta suomalaista vaaleja seuraavalla viikolla ja tulokset ovat monelta osin rohkaisevia.

Kysely osoittaa myös vahvasti sen, että väestö kannattaa laajasti määräaikaisten työsopimusten helpottamista työllisyyden parantamiseksi. Selvästi yli puolet vastaajista on tätä mieltä, kun vastustajia on vajaa viidennes. Valtion ja kuntien lomaetujen karsimista kannattaa myös yli puolet vastaajista. Koeajan pidentäminen saa väestössä niin’ikään enemmistön kannatuksen.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutokset ovat aina herättäneet kiihkeää keskustelua. Tämän tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat tähänkin pragmaattisemmin kuin on annettu ymmärtää. Noin 40 prosenttia vastaajista oli valmis ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttamiseen työllisyyden kohentamiseksi. Kielteisesti muutoksiin suhtautuu runsas kolmannes vastaajista.

Reilu kolmannes, 36 prosenttia, vastaajista suhtautuu keikkatyösopimuksiin (nollatuntisopimuksiin) kriittisesti. Niiden säilyttämistä kannattaa lähes yhtä suuri osa eli 32 prosenttia. Huomionarvoista on, että keikkatyötä kannatetaan laajasti erityisesti nuorison keskuudessa. Alle 25 -vuotiaista peräti kuusi kymmenestä oli tätä mieltä. Tulos tukee käsitystä, jonka mukaan nämä sopimukset helpottavat esimerkiksi opiskelun ja työelämän yhteensovittamista.

Kun kysyimme, pitäisikö valtion ja kuntien lomaetuja tuoda lähemmäs yksityisen sektorin käytäntöjä, peräti 52 prosenttia piti tätä vähintäänkin kohtuullisena.

Vaalitulos ja EK:n tilaama selvitys antavat seuraavalle hallitukselle tukea sen vaikeassa tehtävässä. Suomalaiset ymmärtävät taloustilanteen vaikeuden ja monet sen vaatimat toimet. Kansalaiset ovat selvästi valmiita muutoksiin talouden ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Jyri Häkämies
EK:n toimitusjohtaja
jyri.hakamies@ek.fi


Kansalaisten näkemyksiä kilpailukyvyn parantamisesta

  • Julkisuudessa on esitetty useita keinoja kilpailukyvyn parantamisesta sekä tehty ehdotuksia työelämästä ja taloudesta.
  • Taloustutkimus Oy selvitti kansalaisten näkemyksiä Elinkeinoelämän keskusliiton toimeksiannosta.
  • Tutkimuksessa haastateltiin 1017 henkilöä 20.–23.4.2015 välisenä aikana, kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla noin ± 3 prosenttiyksikköä.

 

taloustutkimusvertailu