Häkämies suhtautuu neuvotteluihin myönteisin odotuksin

30.07.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto odottaa hallituksen esitystä yhteiskuntasopimusneuvottelujen aloittamisesta myönteisin mielin. Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan neuvottelut alkavat maanantaina aivan odotusten mukaisesti. Sopimuksen merkitystä koko suomalaiselle yhteiskunnalle ei voi liiaksi korostaa. Onnistuminen olisi nyt välttämätöntä työllisyyden ja talouskasvun käynnistämiseksi.

– Olennaista on, että maanantaina alkavissa neuvotteluissa Suomen kustannuskilpailukykyä pystyttäisiin parantamaan. Se on ensiarvoisen tärkeää koko suomalaisen hyvinvoinnin tulevaisuuden kannalta, Häkämies toteaa.

EK odottaa, että neuvotteluissa pystyttäisiin nopeasti löytämään keinoja, joilla kilpailijamaiden etumatka voitaisiin kuroa kiinni.

– Samalla on huolehdittava siitä, että kotimarkkinoiden kulutus kääntyisi nousuun. Talouden käänne tuottaisi lisää palkkatuloja, työllisyyttä, investointeja ja verotuloja, joilla suomalaista yhteiskuntaa voitaisiin kehittää, Häkämies sanoo.

Suomen Pankin laskelmien mukaan viiden prosentin parannus kansainväliseen kilpailukykyyn toisi runsaassa viidessä vuodessa yli 10 miljardin euron lisäyksen bruttokansantuotteeseen. Häkämies muistuttaa myös hallituksen lupauksesta, jonka mukaan yhteiskuntasopimus mahdollistaisi miljardin euron veronalennukset ja estäisi 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset.

– Jos ensi viikolla alkavat neuvottelut johtavat sopimukseen, jolla yksikkötyökustannuksia voitaisiin alentaa viidellä prosentilla, siitä hyötyisivät käytännössä kaikki suomalaiset, Häkämies sanoo.