Esimerkin voima – tapaus BASF

Korkein hallinto-oikeus antoi tänään päätöksen, jota akkumateriaalialan yrityksessä BASF Battery Materials Finlandissa ei takuulla luettu innostuneena. Oikeus vahvisti Vaasan hallinto-oikeuden hylkäävän tuomion ja ympäristölupa palautettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Palattiin lähtöpisteeseen, vuoteen 2018, jolloin yhtiö jätti ympäristölupahakemuksen samalle viranomaiselle.

Mitä johtopäätöksiä tästä tapauksesta tulisi tehdä?

Ensinnäkin; ympäristöluvan hierominen neljän vuoden ajan avissa, Vaasan HO:ssa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on liian kauan. Kyseinen tehdas olisi tuottanut akkumateriaaleja satoihin tuhansiin täyssähköautoihin. Vaikka neljä vuotta on liian pitkä aika mille tahansa investoinnille, se on erityisen pitkä sellaisille, joilla on tärkeä rooli osana vähähiilistä yhteiskuntaa. Kilpailu on kovaa, ja me haluamme, että Suomi pärjää vihreiden investointien pelikentällä. Hallinnolliset prosessimme tulee pystyä sovittamaan ilmastonmuutoksen aikaikkunaan.

Toiseksi; yritysten luottamus ympäristölupaviranomaisten päätösharkintaan on näiden tapausten myötä selvästi heikentymässä. Me emme voi olla tyytyväisiä sääntely-ympäristöön, joka tuottaa toisistaan poikkeavia tulkintoja toimivaltaisten viranomaisten ja eri oikeusasteiden välillä. Jos joku taho myöntää ympäristöluvan, mutta seuraava taho ei, kysymyksessä on merkittävä tulkintaero. BASF:n tapauksesta kirjoitettujen uutisten perusteella voi päätellä, että yritys luotti avin tekemään lupaharkintaan ja tehtyjen ympäristöselvitysten riittävyyteen. Luottaako enää?

Kolmanneksi; se mikä tapahtuu Suomessa, ei jää Suomeen. BASF:n kohtalo on puhuttanut varsinkin kemian alan yrityksissä ja kiinnostaa muitakin tahoja, jotka etsivät investointikohteita Suomesta, Pohjoismaista ja Euroopasta. Ei kannata aliarvioida esimerkin voimaa, hyvässä tai pahassa. Sääntely-ympäristöllä on iso rooli, kun luodaan Suomesta maakuvaa. Tehdään siitä sellainen, että kipeästi kaipaamme kotimaiset ja ulkomaiset investoinnit eivät jää ainakaan meistä itsestämme kiinni.