ILO-blogi: Sopimusrikkomukset agendalla

10.06.2016

Kansainvälisen työjärjestön ILOn 105. työkonferenssi on parhaillaan käynnissä kesäisessä Genevessä. Työnantajien delegaatti Annaleena Pentikäinen Elintarviketeollisuudesta osallistuu applikaatiokomiteaan. Tänä kesänä komiteassa käsitellään tapauksia, joissa jäsenvaltioiden väitetään rikkoneen ratifioimiaan sopimuksia. Käsiteltävänä on ollut 24 yksittäistä tapausta yhdeksään eri yleissopimukseen liittyen.

ILO2016_400x145Applikaatiokomitea on kolmikantainen ryhmä, jossa on lisäksi tarkkailijoina erilaisia kansalaisjärjestöjä. Tapauksen käsittelyssä asianomaisen valtion hallituksen edustajaa kuullaan ensin, minkä jälkeen työnantajien ja työntekijöiden puhemiehet käyttävät puheenvuorot asiasta. Sen jälkeen näkemyksiä asianomaisen valtion tapauksesta voivat esittää muiden hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden edustajat. Applikaatiokomitea antaa tapauksista johtopäätöksen, jossa saatetaan esimerkiksi suositella tietynlaisen lainsäädännön muuttamista tai kehottaa hallitusta ottamaan vastaan ILOn teknistä tai muuta tukea asiassa.

Peräti kymmenen käsiteltävistä tapauksista liittyy tänä vuonna yleissopimukseen numero 87, joka koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua. Toiseksi eniten tapauksia liittyy yleissopimukseen numero 98, joka koskee järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamista. Yli puolet tapauksista liittyy näihin kahteen sopimukseen. Käsiteltävistä tapauksia neljä koskee Euroopan valtioita (Irlanti, Tsekki, Valkovenäjä Yhdistyneet Kuningaskunnat)

Eurooppalaisista tapauksista Irlannin tapaus on herättänyt paljon mielenkiintoa erityisesti EU-maiden keskuudessa. Tapauksessa on kysymys ns. itsensä työllistäjien oikeudesta sopia kollektiivisesti työskentelynsä ehdoista.  Irlannissa kilpailuviranomaiset ovat katsoneet, että itsensä työllistäviä radio-, televisio- ja elokuva-alan ammattilaisia edustava liitto ei voi sopia palvelujen ja työn kiinteästä hinnoittelusta media- ja mainostoimistoja edustavan liiton kanssa.

Irlannin valtio toi asiassa esille EU:n ja Irlannin kilpailulainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, minkä lisäksi se viittasi Irlannille myönnettyyn EU:n ja IMF:n taloudelliseen tukiohjelmaan. Myös useat muut tahot toivat esille ristiriidan kilpailulainsäädännön ja itsensä työllistäjien hinnoittelusta sopimisen välillä. Useissa työnantajapuolen puheenvuoroissa tuotiin EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön viitaten esiin sitä, että itsensä työllistäjiä, jotka eivät ole työsuhteessa, pidetään EU-kilpailulainsäädännön näkökulmasta yrityksinä.

Irlannin tapaus herätti komiteassa runsaasti keskustelua työelämän murroksesta ja työn tekemisen muotojen muuttumisesta. Suomessakin on käyty keskustelua itsensä työllistäjien asemasta. Keskustelussa arvioitiin, että itsensä työllistäjiä koskevien asioiden käsittely komiteassa tulee jatkossa lisääntymään.

Eeva viittasi aiemmassa blogikirjoituksessaan Qatarin tapaukseen, jossa on kysymys komiteassa jo aiemminkin käsitellystä siirtotyöläisten kohtelusta. Lisäksi kysymys on naisten asemasta ja heidän kokemastaan syrjinnästä työelämässä. Tapaus liittyy yleissopimukseen 111, joka koskee työmarkkinoilla tapahtuvaa syrjintää. Asia on herättänyt laajaa mielenkiintoa työkonferenssin osallistujissa, minkä osoituksena sen käsittelyssä sali olikin tupaten täynnä ja puheenvuoroja käytettiin kymmenittäin.

Keskustelussa arvioitiin, että itsensä työllistäjiä koskevien asioiden käsittely komiteassa tulee jatkossa lisääntymään.

Yhdistyneitä kuningaskuntia koskevan tapauksen käsittelyssä jatkui työnantaja- ja työntekijäpuolen kiista lakko-oikeuden asemasta ILO:n järjestäytymisvapautta koskevassa sopimuksessa. Asiasta on käyty kiivasta keskustelua useana vuonna, mikä on vaikeuttanut komitean työskentelyä.

Työnkonferenssi on jo loppusuoralla, ja olenkin pysähtynyt hetkeksi pohtimaan kokemusta omalta osaltani: Applikaatiokomiteassa käsiteltävistä tapauksista monet liittyvät inhimillisesti hyvin vakaviin väitteisiin sopimusrikkomuksista, kuten lapsityövoiman käyttöön tai pakkotyöhön. Osallistuminen työkonferenssiin ja keskustelut muiden maanosien edustajien kanssa ovat ehdottomasti tuoneet uutta perspektiiviä työelämään globaalilla tasolla, mutta toisaalta myös valaneet uskoa siihen, että maailma muuttuu ‒ paremmaksi.

Annaleena Pentikäinen
työmarkkinalakimies
Elintarviketeollisuusliitto ry

*************************************

Me raportoimme ILO-blogissa konferenssin ajan asiasta ja asian vierestä

  • Eeva Korolainen, EK
  • Annaleena Pentikäinen, Elintarviketeollisuusliitto ry
  • Mikko Lehtonen, Metsäteollisuus ry