ILO:n työkonferenssi puolivälissä – keskustelut rakentavia

13.06.2017

ILO:n 106. kansainvälinen työkonferenssi on ohittanut puolivälimerkin ja 30 asteen helle koettelee osallistujia, keskusteluissa tunteet eivät onneksi ole kuumentuneet samoihin lukemiin. Työ komiteoissa on päässyt hyvään vauhtiin ja niiltä on lupa odottaa erinäköisiä julkilausumia ja johtopäätöksiä. Konferenssin liepeillä järjestettävissä seminaareissa paneudutaan mm. työn tulevaisuuteen.

Työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien komiteassa mietitään, miten ILO voi edesauttaa periaatteiden – pakkotyön ja lapsityön kielto, syrjinnän kielto sekä järjestäytymisvapaus ja mahdollisuus solmia työehtosopimuksia – toteuttamista. Työnantajapuoli katsoo, että ILO:n ensisijainen tehtävä on tarjota tukea periaatteiden toteuttamiseksi käytännössä. Jotta tuki olisi tehokasta, toimenpiteiden tulee perustua tutkittuun tietoon ja ottaa huomioon jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Tällä hetkellä näyttää siltä, että komitean johtopäätökset tulevat huomioimaan eri ryhmien näkemykset tasapainoisesti.

Työvoiman muuttoliikettä tarkasteleva komitea aloitti ripeästi, mutta konferenssin edetessä on tullut esille myös selkeitä näkemyseroja työnantajien, työntekijöiden ja hallitusten ryhmien välillä. Työnantajien kannalta on tärkeätä, että työvoiman muuttoliike nähdään lähtökohtaisesti positiivisena ilmiönä, minkä pitäisi olla itsestään selvää vaan ei ole.

Kolmas vaihtuva komitea, joka pyrkii uudistamaan sodasta rauhaan siirtymisestä annettua suositusta nro 71 vuodelta 44, jatkaa työtään viime vuodesta. Tarkoituksena on laajentaa suositus kattamaan esim. luonnonkatastrofeista toipumiseen. Komiteasta kantautuneiden tietojen mukaan keskustelu ei aina ole helppoa, mutta toiveissa on, että tuloksia syntyy.

Maanantain aikana ryhmät jättivät muutosehdotuksia eri teemoista valmisteltuihin päätöslauselmaluonnoksiin, tiistaina komiteat käyvät keskustelemaan ehdotuksista.

Myös ILO:n yleissopimusten rikkomistapauksiin keskittyvä applikaatiokomitea on edennyt aikataulussa, tähän mennessä on hyväksytty johtopäätökset 11 ensimmäiseen tapaukseen. Applikaatiokomitean käsittelemien valitusten kirjo on tänäkin vuonna laaja. Vakavimmat tapaukset liittyvät esim. lapsityön ja pakkotyön kiellon rikkomiseen. Komitean työssä voi huomata surullisellakin tavalla, että tavanomaiset palkkatyön olosuhteet eivät välttämättä toteudu globaalisti.

Maanantaina äänestettiin myös työnantajajäsenistä ILO:n hallintoneuvostoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Pohjoismaista näkemystä hallintoneuvostossa edustaa kaudella 2017–2020 Henrik Munthe NHO:sta, EK:n norjalaisesta sisarorganisaatiosta.

Työkonferenssi jatkuu tämän viikon perjantaihin asti, ja tuloksista on lupa odottaa uutisia ensi viikolla.

Suomen työnantajadelegaatio ILO:n työkonferenssissa on tänä vuonna:

Minna Etu-Seppälä, EK
Ilari Kallio, EK
Mika Kärkkäinen, EK
Janne Makkula, Suomen Yrittäjät