Janica Ylikarjula bloggaa: Eurooppalaisia ratkaisuja

21.03.2019

Isot EU-maat vievät ja muut joutuvat seuraamaan. Tämä on monen käsitys EU-päätöksenteosta. Todellisuus ei ole näin yksioikoinen.

On selvää, että suurilla jäsenmailla on paljon vaikutusvaltaa. Näin on erityisesti, jos Ranska ja Saksa löytävät yhteisen sävelen varsinkin nyt, kun niiden näkemyksiä monesti tasapainottava Iso-Britannia on menettänyt arvovaltaansa EU-eroprosessin myötä.

Konkreettinen, ajankohtainen esimerkki on Ranskan ja Saksan yhteinen kannanotto EU:n teollisuuspolitiikan suunnasta ja siitä, miten EU:n pitää vastata yhä kovenevaan kilpailuun mm. suurten kiinalaisyritysten kanssa. Linjaukset sisältävät merkittäviä muutosehdotuksia EU:n kilpailupolitiikkaan ja halun selvästi nykyistä vahvempaan poliittiseen ohjaukseen strategisten alojen valinnassa. Ehdotuksia pitää arvioida huolellisesti ja analyyttisesti. Pienen ja avoimen talouden näkökulmasta kaikki aloitteet eivät ole sellaisenaan sulatettavia.

Vaikka Suomi on pieni maa, meidän ei tarvitse olla EU-valmistelussa ja -päätöksenteossa sivuroolissa. Meidän näkemyksemme huomioidaan ja löydämme näkemyksillemme kumppaneita, kun pystymme tuomaan ongelmiin eurooppalaisia ratkaisuja, joissa noteerataan muiden maiden tarpeet ja mielipiteet – ei vain omia lyhyen tähtäimen etuja. Suomalaisten on oltava yhtä kiinnostuneita muiden näkemyksistä kuin toivomme muiden olevan kiinnostuneita meidän kannanotoistamme.

Samalla EU:ssa tekemistämme päätöksistä ja toimenpiteistä pitää kertoa realistisesti; ymmärtäen, että yksittäiset päätökset ovat usein pieniä askelia kohti yhteisesti asetettuja suurempia tavoitteita. EU:n toimia on voitava myös avoimesti ja rakentavasti kritisoida ja haastaa. Jos jokin ei miellytä, on kuitenkin kyettävä esittämään vaihtoehtoja.

Euroopan parlamentti on EU-jäsenmaiden neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakeja säätävistä elimistä. Tällä hetkellä hallitustenvälinen päätöksenteko ja valtioiden johtajien muodostaman Eurooppa-neuvoston rooli näyttää vahvistuvan. Etenkin tällaisessa tilanteessa itsenäinen, riippumaton ja vähemmän poliittinen komissio on äärimmäisen tärkeä pienelle maalle.

Vaikuttaminen EU:n ytimessä edellyttää osaamista, kovaa työtä, tiivistä yhteistyötä ja riittäviä resursseja. Vaikuttamista tarvitaan sekä poliittisella että virkamiestasolla, ja myös sidosryhmien taholta. Pidetään kunnianhimon taso korkealla.