Jannika Ranta bloggaa: Mercosur ja Vietnam – EU:n kauppapolitiikan superviikonloppu

01.07.2019

Euroopan unioni näytti johtajuutensa sääntöpohjaisen vapaakaupan edistäjänä saattamalla perjantaina maaliin liki kaksi vuosikymmentä kestäneet kauppasopimusneuvottelut Etelä-Amerikan Mercosur-maiden (Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay) kanssa. Samaan viikonloppuun osui myös Vietnam-vapaakauppasopimuksen virallinen allekirjoittaminen. Ajoitus ei ollut sattumaa. EU onnistui nostamaan profiiliaan kauppapoliittisena suurvaltana samaan aikaan kun G20-kokouksessa keskityttiin Kiinan ja Yhdysvaltojen välisten jännitteiden seuraamiseen.

Historiallinen merkkipaalu

Pitkään odotettu Mercosur-sopimus on kokoluokaltaan historiallinen. Toteutuessaan se synnyttää maailman suurimman markkinan, jonka alueella asuu noin 775 miljoonaa asukasta. Taakse jäävät EU:n aiemmat jättisopimukset Japanin ja Kanadan kanssa.

Sopimus helpottaa EU-yritysten markkinoillepääsyä laskemalla vientituotteiden tulleja ja yhtenäistämällä erilaisia tuotestandardeja. Mercosur-sopimuksen suurin vaikutus näkyy niillä aloilla, joiden tuotteiden tullimaksut ovat tähän saakka olleet korkeat. Näitä ovat esimerkiksi autot, koneet, kemikaalit, lääkkeet, vaatteet ja jalkineet.

Vastavuoroisesti EU avaa markkinansa Mercosur-maista tuleville maataloustuotteille kiintiöiden kautta. Päätös on aiheuttanut huolta maataloustuottajien keskuudessa. Komissio on kuitenkin ilmoittanut varautuvansa lisätukeen tarvittaessa.

Suomen vienti Mercosur-maihin on vielä tähän saakka ollut vaatimatonta. Suljettujen markkinoiden avautuminen mahdollistaa paljon nykyistä vilkkaampaa kauppaa etenkin kotimaiselle konepaja- ja teknologiateollisuudelle. Yritysten tulee kuitenkin varautua teollisuustuotteiden tullialennusten pitkiin, paikoin yli kymmenen vuoden siirtymäaikoihin.

Vietnamista portti Kaakkois-Aasiaan

Jo aiemmin neuvoteltu Vietnam-kauppasopimus sai sunnuntaina nimet alleen Hanoissa. Mercosurin uutisvarjoon jäänyt sopimus on merkittävä jatko EU:n laajenevalle kauppasopimusverkostolle ja tavoitteiltaan kunnianhimoisin kehitysmaan kanssa koskaan solmittu vapaakauppasopimus.

Sopimus poistaa tullit EU-maiden ja Vietnamin väliltä lähes kokonaan. Valtaosa tullimaksuista poistuu samalla, kun sopimus astuu voimaan. Loput poistuvat asteittain kymmenen vuoden kuluessa. Vapaakauppasopimus vähentää myös tullien ulkopuolisia kaupan esteitä avaamalla EU-yrityksille pääsyn Vietnamin palvelu- sekä julkisten hankintojen markkinoille.

Vietnam on Singaporen jälkeen EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasian ASEAN-maista ja tärkeä ponnahdusalusta alueen nopeasti kasvaville kuluttajamarkkinoille.

Ilmasto ja kestävä kehitys ratkaisevat

Kumpikin sopimus vaatii voimaan tullakseen vielä osapuolten virallisen ratifioinnin. Vietnam-kauppasopimus on tulossa EU-parlamentin äänestettäväksi syyskaudella. Mercosurin osalta prosessi kestää pidempään, sillä sopimusta käsitellään myös kaikissa jäsenmaissa.

Poliittisesta keskustelusta sopimusten ympärillä on lupa odottaa repivää. Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet Vietnamin ja Brasilian viime aikaista kehitystä. Huolet ovat aiheellisia. Siksi on tärkeää, että EU:n vaikutusvalta haluttuna kauppakumppanina hyödynnetään. Mercosur-sopimus edellyttää, että molemmat osapuolet sitoutuvat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Mukaan on kirjattu myös sitoutuminen vastuulliseen metsien hoitoon. Samoin sopimus Vietnamin kanssa edellyttää kestävän kehityksen velvoitteiden täytäntöönpanoa. Yritykset jakavat nämä tavoitteet täysimääräisesti.