Jokakesäinen ILO-blogi starttaa taas: Asiaa ja tunnelmia ILOn työkokouksesta

01.06.2016

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 105. työkonferenssi on käynnistynyt järjestön päämajakaupungissa Genevessä. ILO on YK:n erityisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia.

ILO2016_400x145Joka vuosi kesäkuussa järjestettävä työkonferenssi kokoaa yhteen jäsenvaltioiden kolmikantaiset valtuuskunnat keskustelemaan erilaisista työelämää koskevista kysymyksistä. Jokaisesta osallistuvasta valtiosta on sääntöjen mukaan oltava paikalla kolmikantainen edustus. Edustajien yhteismäärä nousee helposti muutamiin tuhansiin, kun osa jäsenvaltioista lähettää paikalle huomattavasti isomman valtuuskunnan kuin mitä säännöt vähimmillään vaativat.

Eeva Korolainen otti Genevessä selfien muita työnantajien edustajia odotellessa.

Eeva Korolainen otti Genevessä selfien muita työnantajien edustajia odotellessa.

Suomesta 2-viikkoiseen työkonferenssiin osallistuu tänä vuonna 12 hengen valtuuskunta. Työnantajapuolen edustajia piti olla neljä, mutta neuvottelut kilpailukykysopimuksesta ovat verottaneet edustustamme: ryhmästä pyydetty selfie on helppo järjestää, kun paikalla on toistaiseksi vain yksi työnantajapuolen edustaja, minä Eeva Korolainen EK:sta. Odottelen kumppaneikseni Annaleena Pentikäistä Elintarviketeollisuusliitosta ja Mikko Lehtosta Metsäteollisuudesta.

Agendalla globaalit toimitusketjut, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja sopimusrikkomukset

Konferenssin työskentelytapana ovat kolmikantaiset komiteat. Tänä vuonna niissä käsitellään mm. globaaleja toimitusketjuja, sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevaa julistusta, vuodelta 1944 olevan sodasta rauhaan siirtymistä koskevaa suosituksen päivittämistä ja jäsenvaltioiden ILO-sopimusten rikkomuksia.

Globaaleista toimitusketjuista käydään yleiskeskustelu, joka tulee muokkaamaan ILO:n visiota, strategiaa ja toimintasuunnitelmaa seuraavien muutaman vuoden ajaksi. Ydinkysymys on, tulisiko tulevaisuudessa laatia oma standardi globaaleille tuotantoketjuille, kuten palkansaajapuoli on ehdottanut. Työnantajapuolen mukaan olemassaolevat standardit eivät erittele tuotantoketjuja katteensa ulkopuolelle, eikä uusi standardi ratkaisisi mahdollisia kansallisen tason ongelmia nykyisten  standardien tai lainsäädännön täytäntöönpanossa.

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskeva julistus perustuu ILO:ssa v. 1999 kehitetylle ns. kunnon työn käsitteelle ja julistuksen tavoitteena on saada aikaan edistystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta globalisaatiossa. Nyt käytävässä keskustelussa on tarkoitus arvioida julistusta ja sen vaikutuksia.

Valtioiden sopimusrikkomuksia käsittelevässä komiteassa esillä on tapauksia, joissa jäsenvaltioiden väitetään rikkoneen ratifioimiaan sopimuksia. Pääosa tapauksista tulee Euroopan ulkopuolelta. Tänä vuonna ns. pitkällä 40 ILO2tapauksen listalla ovat EU-maista Irlanti, Tsekki ja Yhdistyneet kuningaskunnat. Niitä koskevat tapaukset perustuvat sopimuksiin nro 98 (järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus, Irlanti), nro 87 (yhdistymisvapaus, Yhdistyneet kuningaskunnat) ja nro 111 (työelämässä ja ammatissa tapahtuva syrjintä, Tsekki).

Syrjintä-sopimukseen perustuu myös Qatarin tapaus. Siirtotyöläisten kohtelu Qatarissa on saanut yleisempääkin huomiota ja voisi sanoa, että jalkapallon maailman cupin järjestäminen Qatarissa v. 2022 on nostanut myös työelämän standardit hetkellisesti yleisemmän mielenkiinnon kohteeksi.

Komiteoiden työskentelyn ohella keskusteluja käydään täysistunnossa, jolle komiteat esittävät työnsä tulokset konferenssin päätteeksi.

Pitkiä päiviä ihanassa Genevessä

Päivät Genevessä ovat työntäyteisiä ja pitkiä. Joka aamu kokoontuu työnantajien yleinen ryhmä ja sen jälkeen kunkin komitean työnantajaedustajat erikseen. Sitten alkaa kolmikantaisten komiteoiden työskentely, jonka lomassa voi olla lisää työnantajapuolen omia kokouksia.

Komiteatyö voi kestää myöhään iltaan asti eikä kokoushuoneisiin saa tuoda kahvia tai muutakaan juotavaa tai syötävää. Silloin voi käydä kahvilassa, jossa tulee tunne, että on koko maailman kanssa kylässä. Kun Qatarissa aikanaan paketoidaan päättyneitä kisoja, uurastus silloin yli 100-vuotiaassa ILO:ssa jatkuu.

Me raportoimme ILO-blogissa konferenssin ajan asiasta ja asian vierestä

  • Eeva Korolainen, EK
  • Annaleena Pentikäinen, Elintarviketeollisuusliitto ry
  • Mikko Lehtonen, Metsäteollisuus ry