Kannustinloukut ovat luultua isompi ongelma

10.02.2022

Kannustinloukut ovat Suomessa iso ongelma. Kannustinloukuilla tarkoitetaan työttömyysloukkua, jolloin työttömän ei kannata ottaa työtä vastaan, ja tuloloukkua, jolloin esimerkiksi osa-aikatyössä olevan ei kannata ottaa kokoaikatyötä vastaan.

Julkisessa keskustelussa on väitetty, että vain harva suomalainen on kannustinloukussa, ja siksi ongelmalle ei tarvitse tehdä mitään. Näin asia ei valitettavasti ole. Tänään julkistetussa Etlan tutkimuksessa selviää, että sadat tuhannet suomalaiset ovat kannustinloukussa.

Suomalaisista 136 500 on tilanteessa, jossa työllistymisen seurauksena saatavasta tulonlisästä vain 20 prosenttia tai vähemmän jää käteen. Suomalaisista 315 000 on tilanteessa, jossa työllistymisen seurauksena saatavasta lisätulosta vain 25 prosenttia tai vähemmän jää käteen.

Nämä luvut ovat huolestuttavan korkeita. Työnteon tulisi aina olla taloudellisesti kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen. Jotkut hallitukset ovat aikoinaan ongelmaan tarttuneet ja vähentäneet kannustinloukkuja. Valitettavasti toiset hallitukset taas ovat niitä pahentaneet.

Tuloloukussa on 611 000 suomalaista. He ovat tilanteessa, jossa lisäansioista puolet tai enemmän leikkautuu pois kiristyvän verotuksen, leikkautuvien tulonsiirtojen ja nousevien päivähoitomaksujen myötä.

Kannustinloukkukeskustelussa ei ole kysymys työstä tai lisätyöstä kieltäytyvien syyllistämisestä. He toimivat, kuten järjestelmä kannustaa heitä toimimaan. Vastuu kannustinloukuista ja niiden poistamisesta on lainsäätäjillä eli hallituksella ja eduskunnalla.

Vastuu kannustinloukuista ja niiden poistamisesta on lainsäätäjillä eli hallituksella ja eduskunnalla.

Nykyinen hallitus asetti toimikautensa alkupuolella sosiaaliturvakomitean. Sen pitäisi kyetä tekemään esityksiä kannustinloukkujen poistamiseksi. Mikäli nykyinen hallitus ei ensi viikolla työllisyysriihessään kykene tekemään kannustinloukkuja vähentäviä päätöksiä, on seuraavan hallituksen kyettävä tekemään niitä..

Etlan tutkimus osoittaa selkeästi, ketkä kärsivät kannustinloukuista. Toimet ongelman poistamiseksi ovat tiedossa: työttömyysturva on porrastettava työttömyyden keston mukaan, työntulojen asumistukea leikkaavaa vaikutusta on lievennettävä, päivähoitomaksuja on alennettava, toimeentulotukeen on palautettava asumismenojen todellinen omavastuu ja työtulojen verotusta on kevennettävä.

Projekti kannustinloukkujen poistamiseksi on siis tekemistä vaille valmis. Nyt tarvitaan kykyä tehdä päätöksiä. Vain nykyistä selkeästi korkeammalla työllisten määrällä voimme selvitä nyt otetuista koronaveloista ja kustantaa jatkossakin hyvinvointi-Suomen palvelut ja tulonsiirrot.

ETLA:n selvitys kannustinloukuista ja EK:n esitykset loukkujen purkamiseksi (pdf)