Kiesiläinen bloggaa: Väestöennuste aliarvioi kaupungistumisen vauhdin

24.01.2020

Syyskuussa Tilastokeskus julkaisi alueellisen väestöennusteen, joka ulottuu vuoteen 2040. Ennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2040 vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua. Arviota pienten paikkakuntien väestön vähenemisestä luonnehdittiin uutisotsikoissa ”hurjaksi” ja ”synkäksi”. Ensimmäiset väliaikatiedot näyttävät siltä, että tämäkin ennuste aliarvioi kaupungistumisen todellisen vauhdin.

Arviota pienten paikkakuntien väestön vähenemisestä luonnehdittiin uutisotsikoissa ”hurjaksi” ja ”synkäksi”. Ensimmäiset väliaikatiedot näyttävät siltä, että tämäkin ennuste aliarvioi kaupungistumisen todellisen vauhdin.

Väestöennuste on laadittu siten, että se arvioi jokaisen kunnan väkiluvun joulukuun viimeisenä päivänä vuosittain vuoteen 2040 asti. Tällä viikolla julkaistiin viime vuoden vaihteen väestön ennakkotilasto, joka tarjoaa ensimmäisen mahdollisuuden verrata väestöennusteen lukuja toteutuneisiin lukuihin.

Vuoden lopussa Suomen väkiluku oli 3 007 asukusta suurempi kuin mitä syyskuussa laadittu ennuste ennakoi. Yksittäisten kuntien kohdalla heittoja vuoden 2019 lopun luvuissa on heittoja molempiin suuntiin.

Ryhmittelemällä kunnat kolmeen koko luokkaan, pienet kunnat (alle 10 000 asukasta), keskikokoiset kaupungit (10 000- 100 000 asukasta) ja suuret kaupungit (yli 100 000 asukusta), on mahdollista tarkastella, kuinka hyvin ennuste on arvioinut kaupungistumisen voimakkuuden.

Pienten kuntien yhteen laskettu väkiluku oli vuoden vaihteessa noin 0,2 % pienempi kuin mitä väestöennuste arvioi ja vastaavasti suurissa kaupungeissa oli yhteensä 0,2 % ennustettua enemmän asukkaita. Keskikokoisten kaupunkien osalta ennuste piti hyvin paikkansa ja poikkeama oli vain 0,02 %.

 

Erot eivät välttämättä kuulosta valtavailta, mutta ottaen huomioon, että ennusteen julkaisusta on vain muutamia kuukausia, niin 0,2 % heittokin on jo tuntuva. Näyttää siis siltä, että kaupungistumisen vauhti saattaa yllättää ennusteen laatijat, vaikka jo ennusteen mukaistakin kaupungistumisen vauhtia pidettiin sen julkaisun yhteydessä kovin ”hurjana”.