Jussi Mustonen bloggaa: KISS My Kriisitietoisuus

02.09.2015

Suostuttelun ja politiikan KISS -sääntö kuuluu: Keep It Simple, Stupid. Mutkien suoristamisella on kuitenkin rajansa. Jos halutaan viestiä jotain pintaa syvempää tai oleellisempaa, niin tarvitaan Einsteinin KISS -sääntöä: Keep It as Simple as possibe, but not Simpler.

Mustonen_Jussi_1867

Jussi Mustonen

Esimerkkinä KISS -sääntöjen erosta on YLEn tuore selvitys, jossa kysyttiin kansalaisten valmiutta suostua erilaisiin ikävältä tuntuviin toimiin. Politiikan KISS -säännön mukaisesti valmius suostumiseen katsottiin kategorisen kielteiseksi, jos vastaus vaihtoehdolle oli joko ”ehdoton ei” tai ”todennäköinen ei”.

Näin tulkiten kriisitietoisuus ei näytä kovin kummoiselta. Enemmistö tyrmäsi lomarahoista luopumisen, työpäivien pidennykset sekä arkipyhistä luopumisen. Vain sairauslomapäivän palkasta luopumiselle tai työaikapankkien käytölle löytyi enemmistön ymmärrystä.

politiikanKISS

Kuvan data YLEn selvityksestä.

Vastaukset antavat odotusten mukaisen järjestyksen eri toimien vastustukselle. Haluttaessa tietoa kansalaisten kriisitietoisuuden tasosta kannattaisi kuitenkin kysyä, mihin kaikkeen itse kukin olisi valmis suostumaan, mikäli olosuhteet niin vaatisivat.

Edellistä selvitystä voidaan tulkita myös Einsteinin KISS -periaatteen hengessä. Todennäköisyyslaskennan oppien mukaan kyllä/ei -vaihtoehdoissa ”EI suurella todennäköisyydellä” on sama kuin ”KYLLÄ pienellä todennäköisyydellä”. Siksi kannattaa tarkastella, miten vastaukset jakautuisivat vaihtoehtoihin ”suostuisitko joko varmasti tai ainakin joissain olosuhteissa” ja ”en suostuisi koskaan, en missään olosuhteissa”.

Nyt kuva kriisitietoisuudesta on toinen. Enemmistö vastaajista suostuisi jopa ikävimpänä pidettyyn lomarahoista luopumiseen joko aivan varmasti tai ainakin joissakin tapauksissa – oletettavasti silloin kun esim. oma työpaikka olisi uhanalainen.

EinsteininKISS

Kuvan data YLEn selvityksestä.

Kansalaisten kriisitietoisuus näyttää olevan luultua korkeammalla tasolla. Tiukassa paikassa ollaan kuin ollaankin valmiita joustamaan. Seuraavaksi mitataan maan hallituksen oma kriisitietoisuuden taso: tämä ilmenee niissä valinnoissa, joilla maan taloutta lähdetään kääntämään parempaan.

Katso Keskiviikon taloustärpit:
Viikon talouskuva ja Viikon kysymys https://ek.fi/mita-teemme/talous/