Kolmikantaista yhteistyötä haastetaan ulkoa ja sisältä

07.06.2018

ILO:n 107. työkonferenssi lähestyy loppuaan ja useimmat komiteat ovat saaneet työnsä valmiiksi. Vaikka tuloksia on jälleen saavutettu, ILO:n tulevaisuuden yllä lipuu välillä synkkiä pilviä – aivan kuten niitä on lipunut konferenssikävijöiden yllä kuluneiden kahden viikon aikana. Nyt tarvitaan asenteiden ja yhteistyön rakenteiden päivittämistä tälle vuosisadalle.

Huomenna perjantaina on työkonferenssin viimeinen päivä. Silloin äänestetään sosiaalidialogi- ja kehitysyhteistyökomitean johtopäätösten hyväksymisestä. Samoin äänestykseen ovat tulossa applikaatiokomitean ratkaisut. Neuvottelut väkivallan ja häirinnän kitkemiseen työpaikoilla tähtäävästä yleissopimuksesta ja/tai suosituksesta jatkuvat ohjelman mukaisesti vielä ensi vuonna.

Päivittäisen komiteatyön ohella työnantajien edustajat ovat käyneet vilkkaita keskusteluja ILO:n roolista tulevaisuudessa. Työnantajia edustavan IOE:n jäsenet jakavat yhteisen huolen siitä, onko järjestön asema kansainvälisenä kolmikantaisena toimijana murenemassa ja onko sen sisällä tilaa aidolle vuoropuhelulle.

Erilaiset yksipuolisesti tai harvalukuisten toimijoiden kesken liikkeelle pannut hankkeet kuten Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin aloitteesta lähtenyt Global Deal astuvat ILO:n tontille. Vaarana on, että järjestön perustehtävä hämärtyy. Niin sanottu yhteistyö ei myöskään etene järin rakentavassa hengessä, jos työnantajien edustajat sivuutetaan hankkeiden valmistelussa ja toimeenpanossa.

Toinen haaste on hyvin perustavanlaatuinen. Valitettavasti jotkut näyttävät ajattelevan, että sosiaalidialogi ILO:n puitteissa tarkoittaa työnantajien taipumista automaattisesti työntekijöiden vaatimuksiin. Dialogista voidaan puhua vain, jos kaikki osapuolet ovat valmiita kuuntelemaan toisiaan ja saavat sanoa sanottavansa, kuten ranskalainen kollega osuvasti totesi työkonferenssin aikana. Vain näin saavutetaan kestäviä ratkaisuja.

Haaste ei ole toivoton, mutta sen selättäminen edellyttää luottamuksen rakentamista kaikkien osapuolten välillä. Myös keskustelun pelisääntöjen täytyy olla samat kaikille. Ensi vuonna ILO täyttää sata vuotta, joten nyt on oivallinen tilaisuus keskustella tulevaisuuden toimintatavoista. Työnantajat ovat luottavaisia, että kansainväliselle kolmikantaiselle yhteistyölle on tilausta myös jatkossa.

Lue muutkin ILOblogin kirjoitukset