Koronapassi käyttöön työpaikoilla

04.11.2021

Oikeuskansleri Pöysti otti selkeän kannan, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) henkilöstöltä voidaan edellyttää koronarokotuksia asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi. Edelleen Pöysti totesi, että mikäli tästä on jotain epäselvyyttä alan toimijoiden keskuudessa, pitää sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antaa tästä ohje. Laki jopa velvoittaa ohjeen antamiseen.

Odotan suurella mielenkiinnolla, koska STM kykenee tämän ohjeen antamaan. STM on koronakriisissä hyvinkin nopeasti onnistunut rajoittamaan mm. elinkeinotoimintaa. Nyt kun pitäisi suojella väestöä ja edellyttää rokotuksia hoitohenkilökunnalta, näyttää vauhti hidastuneen.

Mistähän tämä mahtaa johtua?

Rokottamisen edellyttäminen vain sote-henkilöstöltä ei kuitenkaan riitä. Monessa muussakin ammatissa rokottamattomat työntekijät vaarantavat asiakkaiden sekä työkavereiden hengen ja terveyden. Tähän on saatava muutos.

Esitän, että välittömästi käynnistetään lainvalmistelu, jonka tarkoituksena on mahdollistaa koronarokotteen edellyttäminen työntekijöiltä. Koronapassi on voitava ottaa käyttöön työpaikoilla.

Jotta työnantaja voi turvata työntekijöiden ja myös yrityksen asiakkaiden turvallisuuden, on työnantajan saatava tietää ovatko työntekijät ottaneet koronarokotteen. Tämä tieto antaa työnantajalle sitten mahdollisuuden järjestää työt niin, että rokottamaton ei vaaranna muiden työntekijöiden tai asiakkaiden henkeä ja terveyttä. Mikäli töiden uudelleenjärjestely ei ole mahdollista, on työnantajan voitava lomauttaa kyseinen rokottamaton työntekijä.

Tämä seuraus ei ole mitenkään kohtuuton rokottamattoman osalta. Ongelmasta selviää, kun ottaa rokotteen. Yhteiskuntahan tarjoaa niin rokotteen kuin itse rokottamisen maksutta.

Koronasta on nyt tullut lähinnä rokottamattomien tauti. He kuormittavat rajulla tavalla terveydenhuoltoa. Kuinka moni sairaus on jo jäänyt ajoissa hoitamatta, kun rokottamattomat koronapotilaat ovat vieneet tehohoidon paikat ja lääkärien sekä hoitajien ajan.

Kuinka kauan yhteiskunta voi toimettomana katsoa sivusta, kun rokottamattomat vaarantavat muiden hengen ja terveyden?

Suomen perustuslaissa todetaan, että jokaisella on oikeus elämään ja että julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Juuri nyt näiden perusoikeuksien toteutuminen edellyttää, että maan hallitus välittömästi aloittaa lainvalmistelun, jolla työnantajalle annetaan oikeus velvoittaa työntekijöitään kertomaan koronarokotteen ottamisesta.