Koronarokotteen jakelu työterveyshuollolle hoidettava tehokkaasti

10.02.2021

Koronasta ei päästä eroon ennen kuin merkittävä osa väestöstä on rokotettu. Tässä onnistuminen edellyttää kahta asiaa. Ensinnäkin meidän on saatava Suomeen mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon rokotteita. Toiseksi meidän on kyettävä hoitamaan tänne saapuneiden rokotteiden jakelu ja rokottaminen mahdollisimman tehokkaasti.

Rokotteiden saatavuudessa olemme riippuvaisia monista muista toimijoista, kuten kansainvälisistä lääkeyhtiöistä, EU:sta ja muista rokotteita hankkivista maista. Sen sijaan itse rokottaminen on täysin omissa käsissämme. On meistä itsestämme kiinni, onnistummeko siinä vai emme.

EK teki viime syksynä, yhdessä palkansaajien kanssa, esityksen työterveyshuollon mukaan ottamisesta koronarokotuksiin. Maan hallitus hyväksyi esityksemme, mistä kiitos ministereille.

Hyödyt työterveyshuollon mukaan ottamisesta ovat ilmeiset: työterveyshuollon henkilöstö tuo tarvittavan lisäkapasiteetin rokottamiseen, työikäinen väestö on tottunut käyttämään työterveyshuoltoa rokotuksiinsa ja rokottaminen työpaikoilla varmasti lisää myönteistä ryhmäpainetta rokotteen ottamiseksi.

Kaikki nämä seikat lisäävät rokotteen ottamista ja edesauttavat tavoitetta päästä mahdollisimman korkeaan rokottamisasteeseen.

Rokottaminen työterveyshuollon kautta ei tietenkään onnistu ilman rokotteita. Jos oletamme, että niitä maahan jossain vaiheessa saadaan runsaasti, on väittämätöntä, että rokotteiden jakelu organisoidaan hyvin. Tämä edellyttää jakelun suunnittelua juuri nyt.

STM on linjannut, että rokotteiden jakelu tapahtuu kuntien kautta. EK:lla ei ole muutoin tähän huomautettavaa, mutta työterveyshuollon osalta näin ei pidä menetellä. Olemme esittäneet, että viranomaisten ja työterveyspalvelua tuottavien yhtiöiden toimesta yhdessä suunnitellaan rokotteen tehokas jakelu. Vastaus tähän on ollut valitettavasti yksiselitteisen kielteinen, vaikka asiasta on lukuisia kertoja yritetty rakentavasti STM:n edustajien kanssa puhua.

On valitettavan selvää, että asian organisoiminen satojen kuntien kanssa ei tule onnistumaan. Kun rokotteiden jakelu pitäisi organisoida tehokkaasti koko maahan, tulemmekin näkemään lukuisia erilaisia sovelluksia.

Lähes aina kunnan alueella sijaitsevan yrityksen työntekijät ovat kotoisin usean kunnan alueelta, ja rokotteiden hakeminen jokaisen kotipaikkakunnan terveyshuollosta olisi lähes mahdoton tehtävä ja prosessia merkittävästi hidastava. Pitääkö tehtaan työterveyshuollosta vastaavan yrityksen aina erikseen asioida jokaisen kunnan kanssa, jonka asukkaita ko. tehtaassa on töissä. Tämä olisi mieletöntä. Ja vaikka jossain kunnassa osattaisiin tämä ongelma hoitaa joustavasti, löytyy lukematon määrä kuntia, jotka näin eivät tule tekemään.

Sitä paitsi kunnan terveyskeskus ei oikeasti ole yleensä missään tekemisessä kunnan alueella olevien yritysten työntekijöiden kanssa, eikä myöskään heille työterveyshuoltoa tuottavan toimijan kanssa. Siksi vastuuta ei kunnalle työterveyshuollon asiakkaiden osalta voi nytkään antaa.

Rokotteet kannattaa toimittaa työterveyshuollolle sairaanhoitopiirien kautta. Tällöin vältytään edellä kuvatuilta ongelmilta. Työterveyshuoltopalvelua tuottavat yritykset yhdessä heiltä palvelua ostavien työnantajayritysten kanssa ilmoittaisivat sairaanhoitopiireihin tarvittavien rokotteiden määrän. Sairaanhoitopiirit sitten päättäisivät jakelusta. Käytännön toteutus on sovittava ja suunniteltava yhdessä etukäteen.

Nyt pitää voida luottaa työterveyshuollon kykyyn toimia tehokkaana ja osaavana työikäisen väestön rokottaja. Työterveyshuolto yhdessä yrityksen henkilöstöjohdon kanssa osaa organisoida rokottamisen. Monesti tehokkainta on suorittaa rokotukset työpaikalla. Joissain tapauksissa työterveyshuollon palvelupisteissä.

Kaikkia perusterveitä työikäisiä ei rokotteiden saatavuuden takia, kuitenkaan voida samanaikaisesti rokottaa. Työterveyshuolto yhdessä työnantajayrityksen kanssa osaa varmasti arvioida, missä järjestyksessä tällöin rokotteet annetaan.

Työn luonteen vuoksi toisten tartuntariski on huomattavasti paljon suurempi kuin toisten. Jotkut meistä ovat voineet siirtyä töitä tekemään Teamsin turviin. Kaupankassat, autotehtaan työntekijät ja ravintoloiden tarjoilijat eivät ole näin voineet tehdä. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun rokottamisen aloitetaan. Aloitetaan tällöin kororonariskin työssään jatkuvasti kohtaavista.