Kuntavaalit 2021: Kuntapäättäjillä iso rooli Suomen julkisen talouden ratkaisuissa

31.05.2021

Suomessa valmistaudutaan kesäkuisiin kuntavaaleihin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Vaaleja siirrettiin koronaviruksen takia huhtikuulta kesäkuulle, ja pandemia on siirtänyt suuren osan vaalikampanjoinnista virtuaaliseksi.

Äänestysaktiivisuus on ollut kuntavaaleissa selvästi matalampi kuin eduskuntaa tai Tasavallan Presidenttiä valittaessa. Viime kuntavaaleissa ainoastaan 58,9 % äänioikeutetuista otti vaaleihin osaa.

Kunnilla on kuitenkin iso merkitys kansalaisten arjessa, kun ne tuottavat meille kaikille tärkeitä lähipalveluita. Samalla kuntien rooli Suomen julkisessa taloudessa on paljon suurempi kuin usein ajatellaan. Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut menot olivat toissa vuonna lähes 52 miljardia euroa, eli selvästi enemmän kuin valtion omat toimintamenot.

Kuntien asema korostuu entisestään, kun tarkastellaan julkisen sektorin henkilöstöä. Koko julkisen sektorin noin 650 000 palkansaajasta suunnilleen puoli miljoonaa eli yli kolme neljäsosaa on töissä kunnissa ja kuntayhtymissä.

Ei siis ole lainkaan yhdentekevää myöskään julkisen talouden näkökulmasta, millaisia päätöksiä kunnissa tehdään. Suunniteltava sote- ja maakuntauudistus muuttaisi toteutuessaan kuntien roolia, mutta myös jatkossa kuntiin jäisi koko talouden kannalta merkittäviä toimintoja kuten opetusta.

Suomen voimakas ikärakenteen muutos asettaa valtaosan kunnista vaikeiden valintojen eteen. Tällä hetkellä enää noin joka kuudennessa kunnassa luonnollinen väestönlisäys on positiivinen, ja vain joka kolmannessa kunnassa syntyi alle 20 lasta toissa vuonna.

Ei ole paljonkaan liioittelua sanoa, että juuri kunnissa ratkaistaan Suomen julkisen talouden tulevaisuus. Kunnat ovat avainasemassa myös siinä, miten yhteiskuntamme rakenteet sopeutuvat vanhenevaan väestöön ja pieneneviin nuoriin ikäluokkiin.

Tulevissa kuntavaaleissa valittavien päättäjien olisikin siksi uskallettava hakea avoimin mielin uusia tapoja tuottaa kansalaisten tarvitsemat ja arvostamat julkisesti rahoitetut palvelut.