Kylä-Harakka-Ruonala bloggaa: Miten cleantech asemoituu vihreän talouden termiviidakossa?

07.09.2015

Biotalous, kiertotalous, cleantech – erilaiset vihreän talouden käsitteet toistuvat hallituksen kärkihankkeiden uutisoinnissa. Mitä näkökulmia cleantechin määritelmään sisältyy?

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala johtaa EK:n Infra ja ympäristö -vastuualuetta.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala johtaa EK:n Infra ja ympäristö -vastuualuetta.

Bloggasin taannoin näiden termien taustoista ja historiasta. Tällä kertaa pureudun tarkemmin cleantechin merkityksiin ja ulottuvuuksiin.

Cleantech-termi lanseerattiin Suomessa käyttöön alun perin brändäys-tarkoituksessa. Tavoitteeksi otettiin, että Suomi saataisiin maailmalla tunnetuksi ympäristöbisneksen kärkimaana. Nyt kun cleantechiä on alettu käyttää yleiskäsitteenä, monet ovat hämmentyneitä, mitä se oikein pitää sisällään.

”Tech” vie monien ajatukset teollisuuteen ja tekniikoihin, mutta kyse on yhtä paljon kuluttajatuotteista, palveluista ja liiketoimintamalleista. Cleantechin suomenkieliseksi vastineeksi onkin muotoutunut ”puhtaat ratkaisut”.

Välillä kuulee puhuttavan cleantech-toimialasta. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole perinteisessä mielessä erillinen toimiala, sillä cleantech-ratkaisuja voidaan tuottaa ja käyttää kaikilla elinkeinoelämän eri sektoreilla. Termi ei myöskään rajaudu vain tiettyihin ympäristöongelmiin, vaan siihen kuuluvat niin vesi-cleantech, ilmasto-cleantech kuin yhdyskuntarakentamista koskeva kaupunki-cleantech.

Vaikka ”clean” tarkoittaa puhdasta ja yhdistyy mielissä helposti ympäristön pilaantumisen torjuntaan, merkitsee cleantech myös luonnonvarojen ja energian tehokasta ja kestävää käyttöä.

Cleantech kulkee usein käsi kädessä ns. älyratkaisujen kanssa. Syy on ilmeinen: digitalisaatio, robotiikka ja kaiken internet (internet of everything) auttavat minimoimaan ympäristön kuormitusta, kun niiden avulla tehostetaan energian ja materiaalien käyttöä.

Cleantechin avulla siis rakennetaan laajasti vihreää taloutta – katsotaan sitä sitten biotalouden, hiilineutraalisuuden taikka kiertotalouden näkökulmasta.

Myös Cleantech Finland®-brändiä kehittävän ja käyttävän verkoston katto on korkealla ja seinät leveällä. Brändiä käyttävien yritysten joukko on monipuolinen ja ne edustavat laajasti eri toimialoja. Osa niistä on suuria yrityksiä, osa vakiintuneita pk-yrityksiä ja osa aloittelevia start-upeja.

Joukkoon mahtuu ja siihen toivotaan vielä paljon lisää yrityksiä. Riman yli pitää kuitenkin päästä, ja sitä varten brändiyritysten täytyy täyttää tietyt kriteerit. Kaikkein olennaisinta on, että yritys tunnistaa roolinsa ympäristöongelmien ratkaisijana ja rakentaa strategiansa sen pohjalle – kestävää kasvua tuottaen.

Vihrean_talouden_kasitteet