Blogi: Lukiolaisten tulevaisuus – kulttuuria ja viihdettä?

Nuorten tulevaisuussuunnitelmat eivät selkene lukiossa, vaan jopa joka kolmas tytöistä aikoo pitää välivuoden valkolakin jälkeen. Vain joka viidennellä on selkeä käsitys jatko-opinnoista. Kaksi kolmesta toivoo työelämään liittyvän tiedon lisäämistä lukioon.

Lukion uudistamiselle on tarvetta. TATin Kun koulu loppuuu -tutkimuksen tuloksia luetaan toivottavasti ahkerasti myös lukion kehittäjien keskuudessa, kun parhaillaan päivitetään Opetushallituksen johdolla lukion opetussuunnitelmaa.

Nuorten koulutusvalintojen täsmentyminen lukion aikana ei voi olla vain opinto-ohjaajien tehtävä, vaan lukiossa tarvitaan kulttuurinmuutosta. Lukion työelämäyhteistyötä on lisättävä ja monipuolistettava. Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä on tiivistettävä, jotta jatkokoulutusvalinnat selkeytyvät lukion aikana.

Työtä riittää myös eri toimialoilla. Kun perusopetuksensa päättävien keskuudessa suosituimmat alat ovat terveyspalvelut, matkailu ja ravitsemusala sekä sosiaalipalvelut, lukiolaisia kiinnostavat taas eniten kulttuuri ja viihde, opetus ja koulutus sekä terveyspalvelut.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen ja matkailu- ja ravintola-alan lisäksi myös opetusala tuntuu nuorista kiinnostavalta, mutta monet Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävät toimialat eivät nuoria kiinnosta.

Kiinnostavia töitä ja tehtäviä löytyy eri toimialoilta. Sekä lukion että yritysten on avattava ovet toisilleen, jotta nuoret saavat kouluaikana monipuolisemman kuvan työelämästä tulevaisuusvalintojensa pohjaksi.

Kesätyöt ovat yrityksille hyvä mahdollisuus tarjota nuorille tuntumaa työelämään. Ensimmäinen työkokemus on tärkein. Se voi viitoittaa koulutus- ja uravalintoja enemmän kuin kesätyönantaja ymmärtääkään.

Vastuullisen kesätyön periaatteet on listattu Vastuullinen kesäduuni -kampanjan sivuilla. EK:n Palkkaa nuori – pelastetaan Suomi -kampanja puolestaan herättelee yrityksiä tarjoamaan nuorille töitä, kesätöitä ja oppisopimuspaikkoja. Osoitteessa www.nuorilletoita.fi voi osallistua kampanjaan ja voi haastaa mukaan myös muita työnantajia.