Mikä on panos-tuotosanalyysi?

EK:n ekonomistit avaavat ajankohtaisia taloustermejä.

EK:n ekonomistit
avaavat ajankohtaisia taloustermejä.

Panos-tuotosanalyysi kuvaa kansantalouden tuotevirtoja. Menetelmä jakaa talouden toimialoihin ja tarkastelee sitä, miten eri toimialojen tuotokset ovat tuotantopanoksia toisille toimialoille.

Se soveltuu tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin.

Panos-tuotosmenetelmä kertoo eri toimialojen tuotannon ja loppukäyttöjen merkityksestä koko talouden tuotannon ja työllisyyden kannalta.