Miten julkisen sektorin menot rahoitetaan?

12.09.2018

Julkisen sektorin toimintaa rahoitetaan pääasiassa verotulojen avulla. Verolajeja on satoja erilaisia. Pääasiallisesti ne ovat kulutus-, tulo-, omaisuus ja kiinteistöveroja. Verotuloja Suomessa keräävät valtio, kunnat, sosiaaliturvarahastot ja kirkko.

Toinen tapa rahoittaa julkisia menoja on periä asiakaspalvelumaksu. Tutuin esimerkki Suomessa ovat lasten päivähoidon asiakasmaksut tai vaikkapa kunnalliset suun terveydenhuollon asiakasmaksut. Ellei maksua makseta, ei myöskään olla oikeutettuja kyseiseen palveluun. Joskus näin saadut tulot ”korvamerkitään” käytettäväksi kyseisen palvelun tuottamiseen.

Tämän lisäksi valtio rahoittaa toimintaansa pääomatulojen avulla, joita se saa osinkoina omistamistaan valtionyhtiöistä. Lisäksi osa julkisista menoista rahoitetaan lainanotolla. Näin toimivat erityisesti maat, joissa julkiset menot on säännönmukaisesti mitoitettu liian korkeiksi suhteessa vero-, asiakasmaksu ja pääomatuloihin.

Talouskeskiviikko: Julkistalous tasapainottumassa
Viikon graafi: Julkiset tulot ja menot olivat tasapainossa vuoden 2018 alussa