Omaisuudensuoja voitti ideologian perustuslakivaliokunnassa

27.05.2021

Perustuslakivaliokunta antoi perjantaina 21.5. lausunnon hallituksen sote-esityksestä. Lausunto sisälsi merkittävän linjauksen omaisuudensuojasta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on vuodesta 2018 lähtien hankkinut erikoissairaanhoidon palvelut Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ltä. Hallituksen sote-esityksen yksi keskeisiä tosiasiallisia tavoitteita on rajoittaa yksityisten yritysten mahdollisuuksia tuottaa julkisesti rahoitettuja terveydenhoitopalveluita. Koska Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hankintasopimus on voimassa vuoteen 2032 asti, hallituksen ajama rajoitus astuisi normaalissa oikeusjärjestyksessä voimaan vasta tuon sopimuskauden päätyttyä.

Hallituksen halu rajoittaa yksityistä elinkeinotoimintaa oli kuitenkin niin kova, ettei se olisi malttanut odottaa siihen asti. Sote-esitykseen lisättiin sen vuoksi erillinen sopimusten mitätöintimahdollisuus. Tämä olisi antanut mahdollisuuden purkaa kyseinen hankintasopimus ilman että julkisen puolen olisi tarvinnut maksaa sopimukseen kirjattua purkamiseen liittyvää sopimussakkoa. Länsi-Pohjan lisäksi vastaavia pienempiä sopimuksia on Suomessa lukuisia ja niitäkin olisi ainakin osittain koskenut vastaava mitätöinti.

Laillisten sopimusten mitätöinti takautuvasti uudella lainsäädännöllä on oikeusvaltioperiaatteiden vastaista. Kun vielä sopimuksessa on purkulauseke ja siihen liittyvä sopimussakko, niin purku on mahdollinen jo olemassa olevan lainsäädännön nojalla. Ainoa muutos on tuon sopimussakon poisto.

Jos sopimukseen on kirjattu purkamista koskeva pykälä ja siihen liittyvät kompensaatiot (niin kuin on), tuon kompensaation poistaminen muuttamalla lakia takautuvasti on tosiasiallisesti pakkolunastus. Omaisuudensuoja on taas perusoikeus, joka suojaa yksityistä omaisuutta pakkolunastuksilta.

Omaisuudensuojaa voidaan rajoittaa välttämättömän yhteiskunnallisen tarpeen takia. Mutta mikä on se välttämätön yhteiskunnallinen tarve, kun Kemissä hankintasopimukseen ollaan niin tyytyväisiä, että vasemmistoliitonkin edustaja kertoo Helsingin Sanomille kääntyneensä sen kannattajaksi? Omaisuudensuojan rikkomisen vain ideologisen palon vuoksi ei pitäisi olla Suomen perustuslain mukaista ja tähän kantaan päätyi myös perustuslakivaliokunta. Perustuslakivaliokunnan mukaan takautuva mitätöinnin pitäisi olla mahdollista, jos se vaarantaisi perustuslain 19 pykälässä turvatun kansalaisten oikeuden terveydenhuoltoon. Kun ottaa huomioon, kuinka hyvin Länsi-Pohjan ulkoistus on sujunut, on selvää että tämä ehto ei täyty.

Ratkaisu on merkittävä Suomeen kohdistuvien investointien kannalta. Jos ulkomaiset sijoittajat olisivat todenneet Suomen hallituksen toteuttavan yksityisen omaisuuden pakkolunastuksen, tällä olisi ollut kylmäävä vaikutus Suomen mahdollisuuksiin houkutella investointeja. Jo sekin, että hallituksen esitys oli päässyt näinkin pitkälle, on herättänyt paljon ihmetystä. Onneksi investointipäätösten tekijät voivat jatkossakin luottaa siihen, että Suomessa kunnioitetaan omaisuudensuojaa.