Jyri Häkämies: Pallo vahvasti Sipilällä, hallituspohja täysin auki

Tulos ennakoi haastavia hallitusneuvotteluita. Eduskuntavaalien tulos muodostui jännittävien vaiheiden jälkeen aika odotetuksi. Keskustan voitto on kiistaton, mutta odotettua pienempi. Voittajan takana on tiivistä.  Hallituksen muodostamiseen jää monta mahdollisuutta. Päähallituspuolueet hävisivät ja oppositiopuolueet menestyivät.

Keskustan tulos ilmentää kansalaisten tyytymättömyyttä ja halua muutokseen. Kaikkien tiedossa on Suomen tilanteen vakavuus. Edessä ovat hyvin vaativat vuodet ja monet istuvan hallituksen asiat, sote-uudistus kärkenä, siirtyvät uudelle hallitukselle.

Keskustan ja ennen kaikkea vaalivoiton veturin Juha Sipilän valtakirja uuden hallituksen muodostamiseen on vahva. Sipilä on korostanut, että ohjelmakysymykset ratkaisevat hallituksen muodostamisen. Mitkä, ne selviävät lähiviikkoina.

Vihreiden vaalivoitto oli myös suuri. Se ilmentää ainakin kansalaisten tietoisuuden kasvua ilmastomuutoksen merkityksestä.

Keskustan Sipilä on kertonut halustaan rakentaa yhteiskuntasopimus, jonka synnyttämiseen hän on kutsumassa myös työmarkkinajärjestöjä. Tapa, jolla sopimus rakennetaan, on vielä auki. Oletettavasti siinä keskitytään työelämän kysymyksiin, joilla luodaan edellytyksiä uusille työpaikoille.

Hallituksen muodostamisessa Sipilä korostaa luottamuksen rakentamista ja ohjelmakysymyksiä.

Perussuomalaiset ovat selkeästi ilmaisseet halunsa hallitukseen. Sopivatko Perussuomalaiset ja toinen vaalivoittaja Vihreät yhteen samaan hallitukseen, jää nähtäväksi. Aika vahvaa hylkimistä näiltä puolueilta nähtiin sekä menneen vaalikauden aikana että vaalikampanjassa.

Myös vaalien häviäjät Kokoomus ja SDP tuntuvat olevan vastinpareja tulevaan hallitukseen. Valinnan tekee tuleva pääministeri Juha Sipilä.

On rohkaisevaa, että Sipilä korostaa suomalaisen työn kilpailukykyä. Olemme 15-20 prosenttia kilpailijamaistamme jäljessä, siksi Sipilän haasteeseen EK:n on helppo yhtyä. Suomessa on tehtävä samaan suuntaan vieviä päätöksiä. Tämä koskee niin maan hallitusta kuin työmarkkinajärjestöjäkin. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteispeli ja roolitus on avoin, mutta merkittävä asia. Tätä yhteistyötä on sekä kritisoitu että kiitetty. Tulevaisuus on auki, mutta perinteisesti uusi pääministeri on hakenut tukea työmarkkinajärjestöiltä.

Tulevat viikot antavat vastaukset nyt vielä avoinna oleviin kysymyksiin. Aikaa ei ole hukattavaksi. Menestystä ja taitoa Juha Sipilälle.