Häkämies bloggaa: Työllisyystavoitteen saavuttamisessa kaikki pelissä

08.10.2019

Hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin saa EK:n täyden tuen. Tavoite edellyttää vähintään 60 000 uutta työpaikkaa. Hallitus asetti seitsemän kolmikantaista työryhmää tekemään esityksiä, joilla tähän tavoitteseen päästään. Vaikka hallitus hyödyntää kolmikantaista valmistelua, se itsekin pääministerin suulla korostaa, että vastuu on maan hallituksella.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti omat työllisyyskeinonsa jo ennen juhannusta. EK:n kymmenkohtaisen ohjelman tavoitteena on synnyttää vähintään 40 000 uutta työpaikkaa. Vaikuttavin keinoistamme on työttömyysturvan porrastaminen niin, että tuki asteittain laskee. Tämä uudistus leikkaisi kannustinloukkua niin, että työ olisi aina ensisijaista. EK:n muut lääkkeet koskevat täsmäkoulutusta, paikallisen sopimisen edistämistä ja maahanmuuton lupaprosessien nopeuttamista.

Pallo on siis hallituksella. Hallitus tietää, että jos tavoite ei toteudu, se joutuu sopeuttamaan jo päätetyt menolisäykset muuttuneeseen kuvaan. Eli jos työllisyystavoite ei toteudu, menoja joudutaan leikkaamaan. Verojen korotukset sen sijaan olisivat myrkkyä taloudelle ja yrityksille.

EK julkistaa tänään työllisyyspelin, joka kertoo pelaajan tekemien valintojen työllisyysvaikutukset. Peli on sijoitettu Etelärannan alakertaan ja haastan kaikki talossa vierailevat ja työskentelevät pelaamaan sitä. Peli antaa palautteen ja kukin pelaaja saa tiedon omien valintojensa vaikutuksista.

Näin budjetin lähetekeskustelun päivänä peli on ajankohtaisempi kuin koskaan.