Pinomaa bloggaa: SDP vähättelee verotuksen kasvuvaikutuksia

17.05.2018

Sosiaalidemokraattisen puolueen 16.5. julkaisema vero-ohjelma uhkaa nostaa seuraavan hallituskauden aikana Suomen kokonaisverorasitusta tuntuvasti. Pienimpien tulojen verotusta halutaan keventää, mutta omistamiseen ja yrittämiseen kohdistuvien kiristysten kielteisistä kannustinvaikutuksista puolue ei juurikaan piittaa, kirjoittaa EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Omistamista ja yrittämistä rankaistaan

SDP esittää seuraavalle vaalikaudelle verotuksen tuntuvaa nostoa. Rankin kiristys kohdistuisi listaamattomien yritysten osinkoverotukseen, joka nousisi sadoilla miljoonilla euroilla. Lisäksi yrittäjyyteen kohdistuisi muun muassa yrittäjävähennyksen poisto, sijoitusvakuutusten ja rahastosijoittamisen sekä perintö- ja lahjaverotuksen kiristykset.

Kaikkiaan SDP:n lähinnä yrittämiseen ja omistamiseen kohdistuvat veronkiristykset seuraavalle vaalikaudelle olisivat huomattavat. Puolueen tavoitteena onkin siirtää verotuksen painopistettä enemmän omistamisen verotukseen.

Valitettavasti näiden toimien vaikutuksia taloudelliseen toimeliaisuuteen SDP ei arvioi mitenkään. On kuitenkin ilmeistä, että omistamisen ja yrittämisen rankaisun vaikutukset yritysten sijoittumispäätöksiin ja talouskasvuun ovat reippaasti miinusmerkkisiä.

SDP:n mukaan eriarvioisuus on kasvanut viime vuosikymmeninä nimenomaan suurituloisten verotusta suosivien päätösten takia. Ongelmallista arviossa on se, että Suomessa tulonjako verojen ja tulonsiirtojen jälkeen on yksi maailman tasaisimmista ja julkisen sektorin toimet jo nyt tasaavat tulonjakoa enemmän kuin lähes missään muussa maassa. Lisäksi tulonjaossa on Suomessa tapahtunut hyvin vähän muutoksia vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Työtulotuki pienimmille ansioille

Poikkeus SDP:n veronkiristyslinjauksissa on suhtautuminen pienimpien työtulojen verotukseen. Alle 15 000 euroa vuodessa tienaavien tuloverotus koostuu vain sosiaalivakuutusmaksuista, joiden merkitys kieltämättä on viime vuosina noussut.

Nyt SDP haluaa laajentaa työtulovähennystä pienimpiin tuloluokkiin siten, että valtio käytännössä maksaisi pienimpien tulonsaajien sosiaalivakuutusmaksut. Näin pienimpien tulojen kohdalla verotus muuttuisi valtion näkökulmasta miinusmerkkiseksi ja voitaisiin puhua negatiivisesta tuloverosta. Muutos todennäköisesti tasoittaisi tuloeroja.

Ehdotus on mielenkiintoinen, mutta ei vailla ongelmia. SDP kiinnittää perustellusti huomiota pienten tulojen verotukseen, mutta muissa tuloluokissa verotus on paljon kireämpää. Veronmaksajien keskusliiton kansainvälisen palkkaverovertailun mukaan Suomessa 27 600 euroa tienaavien verotus on muiden Euroopan maiden tasolla, mutta tätä korkeammilla tulotasoilla suomalaisten verotus on selvästi vertailumaiden keskiarvoa kireämpää.

Vähäinen vaikutus kannustinloukkuihin

Kannustinloukkujen kannalta negatiivisen työtulovähennyksen käyttöönotosta ei näyttäisi olevan juurikaan hyötyä. SDP ei ole valmis kohdistamaan veronkevennyksiä tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin, vaan ainoastaan pienituloisiin. Tämä väistämättä jyrkentää verotuksen progressiota ja uhkaa siirtää kannustinloukkuja ylemmille tuloluokille.

Myös noin vuosi sitten selvityksensä jättänyt valtiovarainministeriön johdolla toiminut kannustinloukkutyöryhmä suhtautui erittäin varauksellisesti negatiiviseen tuloverotukseen. Keskeisimmät kannustinloukkuvaikutukset saadaan asumistuen ja sovitellun päivärahan muutoksilla. Ehdotetun vähennyksen kannustinvaikutuksia on myös vaikea havaita, jos vähennys ilmenee vasta ennakonpalautuksena verovuotta seuraavan vuoden joulukuussa.

Lisäksi SDP:n ehdottama työtulotuki ei kohdistu työllisyyden kasvun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Suomessa alle 15 000 euroa vuodessa työtuloja saaneista noin neljäsosa on opiskelijoita ja yli puolet alle 25 tai yli 65-vuotiaita.