Rantahalvari bloggaa: Tasavertainen kilpailutilanne edelleen tärkeää sote-uudistuksessa

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannasta seuraa väistämättä se, että maakuntien ei ole jatkossa pakko yhtiöittää asiakkaan valinnanvapauden kohteena olevan hoidon ja hoivan tuotantoaan. Valiokunnan kannanotto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palvelutuotannon yhtiöittämisvelvollisuudella tavoiteltu erilaisten tuottajien tasavertainen kilpailutilanne olisi vastoin perustuslakia. Maakunnan palvelulaitokselta on edellytettävä esimerkiksi samaa avoimuutta kuin mitä vaaditaan yksityisiltä tuottajilta, bloggaa EK:n johtajava asiantuntija Vesa Rantahalvari.

Kilpailuneutraliteetti on edelleen tärkeä keino parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja tuottavuutta. Ilman sitä mahdollisuudet sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen murenevat. Erilaiset palvelun tuottajat kirittävät toisiaan ja mahdollistavat maakunnille sekä meille asiakkaille parhaiden tuottajien valinnan. Näissä valinnoissa tuottajan omistuksen ei pidä olla ratkaisevassa asemassa.

Kun yhtiöittämisvelvollisuus on poistunut keinovalikoimasta, on syytä valita muita tapoja aikaansaada mahdollisimman tasavertainen kilpailutilanne. Yhtä hyvää keinoa tuskin löytyy, mutta muita varteenotettavia on.

Yksinkertaisin tapa on se, että kaikki maakunnat yhtiöittävät valinnanvapauspalvelunsa vapaaehtoisesti. Juridista – edes perustuslaillista – estettä tähän ei liene olemassa. Keinona se on kuitenkin riittämätön, koska tuskin kaikki maakunnat tätä oikeutta käyttävät koko laajuudessaan. Toivottavasti kuitenkin mahdollisimman moni siihen päätyy, sillä se olisi veronmaksajien ja asiakkaiden etu.

Toiseksi yksinkertaisin ratkaisu on se, että maakunnan palvelulaitokselta edellytetään samaa kuin mitä vaaditaan yksityisiltä tuottajilta. Ei ole kohtuuton vaatimus. Vai onko jotain järkisyitä, joiden takia tuottajan ”olomuoto” ratkaisee esimerkiksi sen, missä määrin tuottajan tulee raportoida tekemisistään veronmaksajille? Jos yksityiseltä toimijalta edellytetään laajaa avoimuutta, onko oikein, että veromaksajien rahoilla toimiva tuottaja voi toimia salaisuuden verhon takana kuten esimerkiksi olla kertomatta valinnanvapauspalvelujen tuloja ja menoja sekä johdon palkkoja ja palkkioita?

Maakunnan palvelulaitosta tulee kohdella verotuksessa samalla tavalla kuin sote-palveluja tuottavia yrityksiä kohdellaan. Olemassa olevat erot kiinteistö-, varainsiirto- ja arvonlisäverotuksessa on syytä poistaa. Saman pitänee koskea myös ylijäämän verotusta.

Sote-valmistelua on luvattu jatkaa huolella perustuslakivaliokunnan kriittiset huomiot korjaten. Päättäväisyyttä tarvitaan myös tuottajien mahdollisimman tasapuolisen aseman järjestämiseksi.