Suhteet Venäjään on pidettävä avoimina

11.04.2014

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimitusjohtaja Kari VäisänenVenäjältä puhaltaa juuri nyt kylmä tuuli, eikä kukaan tiedä varmasti, miten ilmanalan voisi muuttaa ja mikä todella on presidentti Vladimir Putinin päässä oleva iso kuva. Näinkin voi tulkita EVAn järjestämän keskustelutilaisuuden Kylmä tuuli puhaltaa – Miten Suomi ja EU ratkaisevat Venäjän-suhteiden kriisin? antia.

Jorma Ollilan jämäkästi vetämään keskusteluun osallistuivat Olli Rehn, Alexander Stubb, Liisa Jaakonsaari ja Sampo Terho. Vaikka kaikki neljä keskustelijaa ovat ehdokkaina EU-vaaleissa, he keskittyivät olennaisiin asioihin: mistä kriisi johtuu, millaiset ratkaisut olisivat järkeviä ja miten erityisesti Suomen sekä EU:n olisi toimittava juuri nyt.
Poliittisessa mielessä yksi asia tuli täysin selväksi; Nato-ikkuna ei ole nyt Suomelle auki, eikä jäsenyyden hakeminen olisi millään tavoin järkevää, koska hakemus ärsyttäisi Venäjää ja lisäisi entisestään turvallisuuspoliittista epävarmuutta Euroopassa.

Suomen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että säilytämme kaikissa olosuhteissa avoimen keskusteluyhteyden Venäjään päin. Tässä asiassa Suomi on avuksi myös EU:lle. Kriisin kärjistyessä erityyppisten taloudellisten pakotteiden suunnittelu on välttämätöntä, mutta siinäkin asiassa on edettävä loogisen päättäväisesti.

On selvää, että Venäjä haluaa palauttaa itsensä poliittiseksi suurvallaksi – keinoja kaihtamatta – vaikka sen talous on heikossa kunnossa. Yhdeksi kriisin avainsanaksi nousee energia. Noin puolet Venäjän valtion budjetin tuloista tulee energian viennistä. Toisaalta EU ja erityisesti Suomi ovat liian riippuvaisia venäläisestä energiasta.

Isoihin kysymyksiin ei löydy helppoja vastauksia. Suurin osa paikalla olleista yritysjohtajista miettii edelleen, miten suomalaiset yritykset ja toisaalta koko Suomen talous kärsisi mahdollisimman vähän kriisistä. Paras neuvo lienee aika yksinkertainen; jatkamme normaalien taloussuhteiden ylläpitoa itäisen naapurimme kanssa.

Kari Väisänen
Toimitusjohtaja
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT