Tiina Haapasalo bloggaa: Suomelle uusia vahvuuksia liikenteestä

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennekaariehdotus on ennakkoluuloton avaus ja edistää liikenteen liiketoiminnan kasvua. Sen kautta voidaan käydä myös laajempaa keskustelua siitä, miten uudenlaiset liiketoimintamallit ja käyttäytymistavat saadaan osaksi yritystoimintaa. Ja niin että syntyy oikeanlaista kilpailua, uusia palveluja ja kasvua.

Liikennekaariehdotuksella kevennettäisiin liikennepalvelujen säädäntöä ja lupamenettelyjä. Pikku hiljaa kansalliseen säädäntöön lisääntyneet jäykkyydet kevennettäisiin EU-direktiivien edellyttämälle minimitasolle.

Liikennekaaressa esitetään, että henkilöliikennepalvelujen tarjoajan on annettava muun muassa aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot avoimen rajapinnan kautta kaikille toimijoille. Avatun tiedon päälle voidaan luoda uusia palveluja ja  innovaatioita. Tämä voi toimia esimerkkinä myös muille sektoreille, joilla julkishallinnolla on rooli. Tässä kohden ollaan luomassa uusia käytäntöjä, joiden kautta määritellään julkisen avoimen datan ja yritysten liikesalaisten tietojen rajapintaa.

Erityisen rohkea on ajatus valtion liikenneverkkoyhtiöstä. Siihen toki liittyy vielä paljon selvitettävää. Jo ensimmäiset pohdinnat luovat kuitenkin uskoa siihen, että suomalainen liikennejärjestelmä voisi tulla kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi ja houkutella Suomeen uusia yrityksiä. Liikenneväylät, liikennepalvelut ja ylipäätään asioiden jouheva hoituminen voivat tulla Suomen maakuvan vahvuuksiksi. Olemme mielellämme mukana pohtimassa idean mahdollisuuksia.