Julkistalous tasapainottumassa

12.09.2018

Julkisella taloudella menee Suomessa tällä hetkellä hyvin. Alkuvuodesta ensimmäisen kerran lähes vuosikymmeneen julkiset menot ja tulot olivat yhtä suuret, kirjoittaa EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Tilanne ei tullut yllätyksenä, sillä julkisen talouden lähivuosien näkymät ovat parantuneet tasaisesti viime aikoina ja näyttääkin ilmeiseltä, että hallitus saavuttaa julkista taloutta koskevat tavoitteensa.

Muutos julkistalouden näkymissä on merkittävä, sillä vielä viime vuoden puolivälissä monet ennustelaitokset arvioivat, että julkisen talouden alijäämä vuonna 2018 olisi noin 2 prosenttia suhteessa bkt:hen.

Viimeisimmät arviot alijäämän suuruudesta koko vuoden 2018 osalta liikkuvat vain 0,5% bkt:sta, mikä on runsas 1 mrd euroa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan alijäämä painuu vuoteen 2020 mennessä lähelle nollaa.

Omilla päätöksillä merkitystä

Velaksi eläminen julkistaloudessa näyttää siis vihdoin vähitellen loppuvan. Osaltaan tähän on vaikuttanut hyvä taloudellinen tilanne vientimarkkinoilla, mutta oma tärkeä vaikutuksensa on ollut myös niin sanotuilla päätösperäisillä tekijöillä.

Esimerkiksi julkisten menojen trendin omaista kasvua tuskin olisi saatu taittumaan ilman 4 mrd julkisten menojen säästöjä. Viennin ja teollisuuden elpymistä puolestaan on tukenut välillisten työvoimakustannusten alentaminen ja maltillisesti nousevat palkkakustannukset.

On hyvä kuitenkin muistaa, että Suomen talous on kehittynyt talouskriisin jälkeen selvästi heikommin kuin keskimäärin EU-maat. Bruttokansantuote on vasta tänä keväänä nousemassa vuoden 2008 tasolle. Keskimäärin muissa EU-maissa bruttokansantuote on kasvanut tuon vertailukohdan yläpuolelle.

Lisäksi talouden elpyminen voi olla väliaikaista, eikä se poista julkiseen talouteen syntynyttä rakenteellista alijäämää. Ensi vuosikymmenellä väestön ikääntymisen takia menot alkavat kasvaa voimakkaasti. Siksi on tärkeää, että julkista taloutta nyt tasapainotetaan määrätietoisesti ja työllisyyttä edelleen vahvistetaan.

Viikon kysymys: Miten julkisen sektorin menot rahoitetaan?
Viikon graafi: 
Julkiset tulot ja menot olivat tasapainossa vuoden 2018 alussa