TTIP – Euroopalle liian iso mahdollisuus hukattavaksi

29.04.2014
Saila Turtiainen

Saila Turtiainen, EK

EU ja USA ovat luomassa maailman suurinta vapaakauppa-aluetta, kun ne käyvät neuvotteluita TTIP-sopimuksesta (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Jos sopimukseen päästään, hyödyt ovat huikeita Atlantin molemmin puolin: kustannuksia säästyy, talouskasvu kirii, kuluttajahinnat alenevat ja kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu. Sopimuksen strategista merkitystä korostaa myös USA:n kasvava rooli energian tuottajana, millä on huomattava vaikutus teolliseen kilpailukykyyn.

Eikä pidä myöskään unohtaa kauaskantoisia heijastusvaikutuksia. EU:n ja USA:n yhdessä sopimat rat-kaisut loisivat pohjaa myös laajemmalle kaupan vapauttamiselle. Transatlanttiset markkinat ovat niin suuret ja suuntaa näyttävät, että TTIP:n tuomat pelisäännöt voivat käytännössä levitä myös muiden maiden käyttöön. Esimerkiksi EU:n ja USA:n yhdessä luomista standardeista voi tulla alkusysäys maailmanlaajuisille standardeille.

Pelissä on myös Euroopan kauppapoliittinen ja geopoliittinen painoarvo ja vaikutusvalta. TTIP-sopimus vahvistaisi EU:n asemaa globaalina talousmahtina juuri kun sitä kipeimmin tarvitaan. EU:n tähti on ollut koko talouskriisin ajan laskussa – se on jäämässä syrjään esimerkiksi Aasian ja Tyynenmeren maiden tiivistäessä suhteitaan.

Myöskään USA:n kiinnostus EU-yhteistyöhön ollut kovin hääviä ennen TTIP-prosessin aloittamista. Nyt on ääni kellossa muuttunut ja EU:n kannattaa hyödyntää maksimaalisesti kaikki buusti, jota TTIP-neuvottelut voivat suhteiden tiivistämiselle tarjota.

Etsikkoaika on monessa mielessä meneillään. Maailmalla käydään kansainvälistä kilpajuoksua kauppasopimusverkkojen rakentamisesta, kun kaupan vapauttaminen ei ole edennyt merkittävästi Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Tästä kilpailusta EU:lla ole varaa jäädä jälkeen.

EU:n tulevaisuus on kiinni siitä, miten pystymme luomaan suhteet maihin, joissa kasvumahdollisuudet ovat suotuisat. USA on positiivisten talousnäkymien jättimarkkina, josta meidän kannattaa hakea TTIP-sopimuksen tuoma myötätuuli.

Hyötyjen lista on pitkä, niistä riittäisi asiaa monen blogikirjoituksen verran. Valitettavasti näiden hyötyjen sijaan julkisessa keskustelussa on viime aikoina keskitytty käsittelemään vain sopimukseen liittyviä riskejä ja huolia. Paradoksaalista kyllä, keskustelusta puuttuu kuitenkin se kaikista merkittävin riski – sopimusneuvotteluiden epäonnistuminen. Tässä tapauksessa suurimpana häviäjänä olisi EU.

Saila Turtiainen
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK (Brysselin toimisto)