Työttömyyden monet mittarit

10.08.2016

Työttömyydestä kärsii nykyäänkin valtava joukko ihmisiä, vaikka se ei olekaan kohonnut 1990-luvun tasolle. Talouden tilan perusteella se voisi olla korkeammallakin. Työttömyyttä seurataan monin mittarein ja luvut vaihtelevat. Johtopäätös on kuitenkin sama mittarista riippumatta: Työvoimasta on hyvin suuri osa vajaakäytössä tai kokonaan käyttämättä.

Tilastokeskuksen virallinen työttömyys

Kansainvälisten standardien mukainen virallinen työttömyysaste oli kesäkuussa 2016 9,3 %. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat otospohjaiseen haastattelututkimukseen. Otospohjaisuus ei tähän vaikuta, mutta tiukkojen kriteerien vuoksi työttömäksi kirjautuu vain osa työttömistä työnhakijoista.

Työttömyyden kriteerit ovat niin tiukat, että monet ilman työtä olevat eivät välttämättä täytä niitä. Esimerkiksi aktiivisuus työnhaussa voidaan katsoa riittämättömäksi, jos työnhakija ei ilmoituksensa mukaan seuraa työpaikkailmoituksia. Näin monet pitkään työtä vailla olevat eivät Tilastokeskuksen mukaan kirjaudukaan työttömiksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta työttömyyskorvauksiin, jotka määräytyvät TEM:in työttömyystilastojen perusteella.

Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun mukaan kesäkuussa 2016 työttömiä oli 264 tuhatta. Työvoiman ulkopuolella olevia ns. piilotyöttömiä oli 161 tuhatta. Jos heidät laskettaisiin mukaan, työttömien määrä nousisi 425 tuhanteen ja työttömyysaste 15 prosenttiin.

Työ- ja Elinkeinoministeriön työnvälitystilaston työttömyys

TEM:in tilaston luvut perustuvat TE-toimistojen asiakasrekisterin pohjalta laadittuun työnvälitystilastoon. Työttömiä ovat kaikki TE-toimistossa työnhakijaksi rekisteröityneet henkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa tai muutenkaan työllistyneet. Työttömiä ovat myös kokoaikaisesti lomautetut.

Työttömien määrä on TEM:in tilastoissa lähtökohtaisesti noin 100 tuhatta henkilöä korkeampi kuin Tilastokeskuksella. Tärkein syy tähän eroon on TEM:in väljemmät työttömyyden kriteerit. Keväisin tilanne voi olla päinvastainen opiskelijoiden takia, sillä he eivät puolestaan kirjaudu työttömiksi TEM:in tilastoissa.

Kesäkuussa 2016 oli TEM:in mukaan työttömiä 366 tuhatta. Varsinaisten työttömien lisäksi TEM tilastoi myös erilaisissa työvoimahallinnon palveluissa olevat henkilöt. Näitä ovat mm. työllistetyt sekä valmennuksessa tai koulutuksessa olevat henkilöt. Kesäkuussa 2016 heitä oli yhteensä noin 108 tuhatta henkilöä.

Yhdessä työttömät työnhakijat ja palveluissa olevat henkilöt ovat pohjana nk. laajan työttömyyden käsitteelle. Laajan työttömyyskäsitteen mukainen työttömien määrä oli kesäkuussa 474 tuhatta. Jos tätä lukua verrataan työvoimaan, näin laskettu työttömyysaste kohoaisi jo lähes 17 prosenttiin.

Viikon  kysymys: Mitä on piilotyöttömyys?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)