Vahva talous tuottaa vahvaa turvallisuutta

20.02.2018

Suomessa uudistettiin taannoin yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja sisäisen turvallisuuden strategia. Elinkeinoelämän rooli yhteiskunnan turvallisuuden keskeisenä osana näkyy molemmissa aiempaa korostuneemmin. Olemme siis tunnistaneet, että turvallisuutta rakentaessamme meidän tulee suhtautua siihen laajasti ja samalla tähdätä pitkälle tulevaisuuteen, kirjoittaa EK:n johtava asiantuntija Mika Susi Kauppalehdessä.

Ruotsissa tehdään parhaillaan siviilipuolustuksen uudistamistyötä. Kollegani länsinaapurista muistutti marraskuussa 2017 Svenska Dagbledetissa julkaistussa artikkelissaan, miten myös vapaakaupan ja innovaatiojärjestelmän tulee olla keskeisiä suojattavia kohteita Ruotsin kokonaispuolustuksen konseptia uudistettaessa.

Suomi on Ruotsin tavoin vahvasti osaamiskeskeinen ja viennistä riippuvainen talous. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat luoneet meille omat haasteensa, mutta ovat ennen kaikkea olleet merkittäviä kasvun mahdollistajia. Tieto on pääomaa ja raaka-ainetta, josta jalostetaan nopealla tahdilla uusia tuotteita ja palveluita. Samalla tiedolla vaikutetaan ja soditaan. Erilaiset verkkohyökkäykset kohdistuvat jatkuvasti yhteiseen infrastruktuuriimme, yrityksiimme ja viranomaisiimme. Niiden tarkoituksena voi usein olla myös vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Samaan aikaan monet maat tukevat omaa teollisuuttaan aggressiivisella tietoverkoissa tehtävällä yritysvakoilulla. Tämä johtaa pahimmillaan markkinavääristymiin, joiden suurimpia kärsijöitä ovat Suomen ja Ruotsin kaltaiset vapaakauppaan ja tietointensiiviseen osaamiseen nojaavat taloudet. Käytännössä kriittisen tiedon menettämisellä tai vääristymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskunnallemme. Kasvun mahdollistavan tiedon ja osaamisen vaarantuminen tai kyvyttömyys sen tehokkaaseen hyödyntämiseen nakertavat väistämättä kilpailukykyämme.

Meidän täytyy siksi pohtia tarkasti mistä kykymme ja mahdollisuutemme tuottaa kasvua, työpaikkoja sekä menestystä syntyvät ja miten voisimme niitä suojata. Ne ovat elementtejä, jotka viime kädessä luovat perustan myös turvallisuuden tuottamiselle. Sen vuoksi yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja innovaatiojärjestelmämme suojaaminen on tunnistettava yhteiskuntamme turvallisuuden keskeisiksi yhteisiksi tavoitteiksi. On syytä muistaa, että vahva talous mahdollistaa vahvan turvallisuuden.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehden Debatti-palstalla 20.2.2018