Valiokunnalla on väliä

09.05.2014
Janica Ylikarjula

Janica Ylikarjula, EK

EU-vaalitenteissä meppiehdokkaille on joskus esitetty kysymys, mitä he aikovat tehdä ensimmäisenä, jos heidät valitaan Euroopan parlamenttiin? Omasta mielestäni kympin vastaus koskisi meppien valiokuntajäsenyyksiä.

Erittäin tärkeä osa europarlamentaarikon työstä tehdään valiokunnissa ja meppien valiokuntapaikkojen jako tulee ajankohtaiseksi kesällä heti vaalien jälkeen. Viimeaikaisessa EU-vaalikeskustelussa on hyvin nostettu esille se, että 13 suomalaismepin tulee päästä jäseneksi valiokuntiin, joissa käsitellään EU:n päätösvallassa olevia keskeisimpiä kysymyksiä. Ne liittyvät EU:n lainsäädäntöön.

Kimmo Collander haastoi ansiokkaassa vieraskynäkirjoituksessaan ehdokkaat kertomaan, mihin valiokuntiin he ovat pykimässä sekä äänestäjät ja etujärjestöt sanomaan asiasta oman näkemyksensä (HS 3.5.2014). Otamme haasteen mielellämme vastaan!

Ylivoimaisesti suurin osa Euroopan unionin laeista päätetään tasavertaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston eli jäsenmaiden kesken niin sanotussa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Vuosina 2009‒2011 seitsemän kahdestakymmenestä pysyvästä valiokunnasta on valmistellut näistä päätöksistä noin 75 prosenttia. Määrän näkökulmasta merkittävimmät valiokunnat ovat olleet ympäristö-, talous- ja liikennevaliokunnat.

Suomalaisen elinkeinoelämän kannalta keskeiset valiokunnat liittyvät talous- ja raha-asioihin, ympäristöön, teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan, sisämarkkinoihin ja kuluttajansuojaan sekä työllisyys- ja sosiaaliasioihin.

Yksittäisten valiokuntien merkitys voi vaihdella kaudesta toiseen. Tulevan parlamentin kansainvälistä kauppaa käsittelevä valiokunta saa pöydälleen todennäköisesti EU:n ja USA:n välisen kauppa- ja investointisopimuksen. Oikeudellisia asioita hoitavalla valiokunnalla tulee olemaan parlamentissa päävastuu tekijänoikeussääntelyn uudistamisprosessista. Kansalaisvapauksia sekä oikeus- ja sisäasioita käsittelevässä valiokunnassa puolestaan jatketaan haastavaa tietosuojasääntelyn uudistamista. Myös nämä kolme valiokuntaa tarjoavat siis tuleville mepeille merkittäviä vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Erittäin toivottavaa on, että tuoreet suomalaismepit saavat itselleen jäsenyydet laajasti yllä olevista eri valiokunnista. Valinnanvaraa on!

Meppi on tyypillisesti varsinaisena jäsenenä yhdessä valiokunnassa ja varajäsenenä toisessa. Onko uudella mepillä mahdollisuuksia päästä siihen valiokuntaan, johon hän ensisijaisesti haluaa? Ehdottomasti on. Se tosin vaatii sinnikkyyttä ja aktiivisuutta muun muassa omassa eurooppalaisessa poliittisessa ryhmässä. Ensimmäisiin kielteisiin vastauksiin ei saa luovuttaa.

Tuleva suomalaismeppi, mikä valiokunta on sinun valintasi?

Janica Ylikarjula
Brysselin toimiston päällikkö
Elinkeinoelämän keskusliitto EK