Valtakunnallinen veropäivä – mitä veroilla saadaan?

01.11.2018

Tänään on taas se päivä vuodesta, jolloin media revittelee näyttäviä otsikoita julkkisten, yritysjohtajien sekä poliitikkojen tuloista ja veroista. Kuka tienasi kohtuuttoman paljon, kuka taas säälittävän vähän. Verokoneet käyvät kuumana, kun selvitellään naapureiden ja työkavereiden tulotasoa. Yksittäisten henkilöiden tulotietojen sijaan on kuitenkin syytä tarkastella verotilastoja hieman laajemmin. Mistä veroeurot kertyvät ja kuka veroja maksaa?

Verotilastojen mukaan yksityishenkilöt maksoivat viime vuonna tuloveroja (ml. veronluonteiset maksut) yhteensä reilut 30 miljardia euroa ja maksajia oli 4,5 miljoona. Koko kansantalouden  veropotista tuloverojen osuus on reilu kolmannes. Ansiotuloista maksettiin veroja ja veronluonteisia maksuja vuonna 2017 yhteensä 26,6 miljardia euroa. Keskimääräinen ansiotulo oli lähes 28 000  euroa. Ansiotuloiksi lasketaan mm. palkat ja eläkkeet, osinkotulojen ansiotulo-osuudet sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajien yritystoiminnan ansiotulo-osuudet. Yhden henkilön ansiotulo voi siten kertyä useista eri lähteistä. Ansiotuloista maksetut verot laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja syynä tähän olivat pääosin kilpailukykysopimuksessa sovitut verokevennykset.

Pieni joukko veronmaksajia kantaa enemmän kuin oman kortensa yhteiseen kekoon. Yli 100 000 euron tulot oli vuonna 2017 vain vajaalla 2 prosentilla suomalaisista veronmaksajista. Näitä suurituloisia  on Suomessa vajaat 87 000. Tämä joukko maksoi yksityishenkilöiden tuloveroista kuitenkin lähes 20 %. Mitä tämän joukon maksamilla veroilla saadaan rahoitettua? Tämä noin kuuden miljardin veropotti riittäisi rahoittamaan esimerkiksi koko perusopetuksen, jonka yhteenlasketut kustannukset olivat noin 5 miljardia euroa, ja yli jäisi vielä miljardi.  Näiden hyvätuloisten osuus hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksesta on siis merkittävä, heitä vain pitäisi olla enemmän.

Veronalaisia pääomatuloja kertyi viime vuonna 10,5 miljardia euroa. Lisäystä edellisvuoteen oli 14 %. Pääomatulojen pottia kasvatti erityisesti luovutusvoittojen kasvu, jonka taustalla oli pörssikurssien suotuisa kehitys. Veroja pääomatuloista maksettiin 2,9 miljardia euroa ja maksajia oli 1,7 miljoonaa.

Myös yritysten maksamat verot kasvoivat

Osakeyhtiöiden maksamat tuloverot olivat Verohallinnon ennusteen mukaan viime vuonna noin 5,6 miljardia euroa. Tämä on parisen prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Valtion 4 miljardin osuudella yhteisöveron tuotosta rahoitettaisiin mm. maanpuolustusmenot ja valtion velan korkomenot. Suomalaiset yritykset ovat hyviä veronmaksajia. Yritysverotuksessamme valittu laajan veropohjan ja matalan verokannan malli on toiminut sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.