Hyppää sisältöön
Etusivu / Blogit / Vapaaehtoinen hiilimarkkina tarvitsee selvät pelisäännöt

Vapaaehtoinen hiilimarkkina tarvitsee selvät pelisäännöt

21.02.2023

Ilmastokriisin ratkaisuun tarvitaan myös vapaaehtoisia hiilimarkkinoita eli mahdollisuutta kompensoida päästöjä. Suomen seuraavan hallituksen on vaikutettava ns. kaksoislaskennan ratkaisemiseksi, kirjoittavat EK:n johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo sekä Compensate-säätiön puheenjohtaja Niklas Kaskeala Helsingin Sanomissa 21.2.2023.

Ilmastokriisi on edennyt vaiheeseen, jossa pelkät päästövähennykset eivät enää riitä. Päästövähennysten lisäksi meidän tulee kantaa vastuu niistä päästöistä, joita emme vielä pysty välttämään. Tähän tarvitaan vapaaehtoisia hiilimarkkinoita.

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat tarjoavat erityisesti yrityksille mahdollisuuden hyvittää ne jäljelle jäävät päästöt, joita ei kunnianhimoisista toimista huolimatta saada vielä leikattua. Tällöin yritys maksaa siitä, että omien päästöjen aiheuttama ilmastohaitta kompensoidaan toisaalla, esimerkiksi metsityshankkeilla tai muilla hiilensidontakeinoilla.

Suomella on erinomaiset edellytykset menestyä vapaaehtoisessa hiilimarkkinassa ja houkuttaa myös ulkomaisia investointeja, kunhan pelisäännöt ovat kunnossa.

Pelisääntöjen osalta otettiin Suomessa hiljattain iso askel eteenpäin, kun ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö julkaisivat yhteisen oppaan vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyvistä käytännöistä (HS Ympäristö 1.2.). Opas on erinomainen, mutta ohjeistuksen jatkoksi tulee saada lainsäätäjän puolelta kirkkaat raamit ja pelisäännöt.

Suurimpana esteenä vaikuttavan kotimaisen hiilimarkkinan syntymiselle on niin sanottu kaksoislaskenta. Jos yritys tällä hetkellä toteuttaa esimerkiksi maankäyttösektorin hiilensidontahankkeita Suomessa, lasketaan hankkeen aikaansaama positiivinen ilmastovaikutus automaattisesti Suomen valtion hyödyksi. Mikäli samaa hiilensidontaa myydään vapaaehtoisille hiilimarkkinoille, syntyy kaksoislaskenta. Sekä Suomen valtio että hiilensidonnasta maksava yritys laskisivat saman hyödyn itselleen. Tähän tulee saada muutos. Kaksoislaskenta tulisi poistaa siten, että ilmastohyödyt menisivät sen piikkiin, joka hiilensidonnan rahoittaa.

Liikkeelle on päästävä nyt, kun markkinat ovat kovassa kasvussa.

Päätökset markkinan sääntelystä jäävät tulevalle hallitukselle. Tulevan hallituksen täytyykin vaikuttaa EU:ssa aktiivisesti, jotta Suomi voi Pariisin ilmastosopimuksen sääntöjen mukaisesti poistaa kaksoislaskennan.

Liikkeelle on päästävä nyt, kun markkinat ovat kovassa kasvussa. Maailmalla käydään kiihtyvää kilpailua siitä, missä maassa vapaaehtoiset hiilimarkkinat saadaan parhaiten pyörimään ja lainsäädännön pelisäännöt sovittua. Suomen on tärkeä olla edelläkävijämarkkina, joka houkuttelee myös hiilensidontaan liittyviä investointeja.

Kaiken ytimessä on aitojen ilmastovaikutusten saavuttaminen. Tätä varten tulevan hallituksen tulee luoda kansallinen rekisteri, jonka avulla voidaan valvoa kotimaisten kompensaatiohankkeiden laatua.

Tarkempaa sääntelyä odoteltaessa korostuu markkinatoimijoiden vastuu hyvien käytäntöjen noudattamisesta. Tartutaan siis vapaaehtoisen hiilimarkkinan mahdollisuuksiin – ilmaston ja Suomen hyväksi.

Janne Peljo
johtava asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Niklas Kaskeala
puheenjohtaja
Compensate-säätiö

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 21.2.2023. 

Haku