Viikon kysymys: Mikä on ulkomainen tytäryritys?

Ulkomainen tytäryritys on Suomen ulkopuolella sijaitseva yritys, joka on Suomessa sijaitsevan konsernin emoyrityksen määräysvallassa. Yritys määritellään tytäryritykseksi, jos emoyhtiöllä on äänivallasta yli 50 prosentin osuus joko suoraan tai välillisesti.

Suomessa sijaitsevien yritysten ulkomaisen liiketoiminnan laajuutta ja maailmanlaajuista sijoittumista kuvaa Tilastokeskuksen Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla-tilasto.

Lähde: Tilastokeskus (http://tilastokeskus.fi/til/stu/index.html)

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)